Skupina CRIF

Naša história

1988

Spoločnosť CRIF bola založená v talianskej Bologni.

1997

Vo Veľkej Británii vznikla spoločnosť CRIF Decision Solutions Ltd, ktorá britským spoločnostiam začala ponúkať finančné analýzy, reportingové a monitorovacie služby a riešenia proti podvodom.

1999

Britská CRIF Decision Solutions Ltd. sa rozrástla vďaka kúpe spoločnosťou Qui Credit Assessment Ltd.
Na floridskej Tampe bola založená spoločnosť CRIF NORTH AMERICA Corp.
Spoločne so spoločnosťou CRIBIS Corp., CRIF vyvíja a v medzinárodnom merítku distribuuje internetové systémy pre podporu rozhodovania určené ku strategickému riadeniu úverových a marketingových aktivít a k prístupu k informáciám o spoločnostiach, odvetviach a trhoch v 230 krajinách.

2001

Zo strategickej aliancie s americkou spoločnosťou TRANSUNION, ktorá je jednotkou na trhu NAFTA, vzišli dve spoločnosti špecializujúce sa na individuálne a modelové obchodné riešenia v Mexiku (TRANS UNION CRIF DECISION SOLUTIONS S.A. de C.V.) a v Strednej a Južnej Amerike a v Kanade (TRANSUNION CRIF DECISION SOLUTIONS LLC).

2005

Spoločnosť CRIF kúpila 100 % akcií CCB – CZECH CREDIT BUREAU a neskôr aj SCB – SLOVAK CREDIT BUREAU. Tieto dve spoločnosti viedli úverové registre v Českej Republike a na Slovensku a zaoberali sa expanziou na ruský trh.
Spoločnosť CRIF spoločne s ruskou Národnou bankovou asociáciou (ARB) a niekoľkými významnými ruskými bankami založila Národný register pre úverovú históriu.

2006

Skupina CRIF kúpila spoločnosť INFIN, poskytujúcu obchodné informácie, analytické a poradenské služby v súvislosti s podnikmi a štátnymi inštitúciami na Slovensku.

2007

Súčásťou skupiny CRIF sa stala spoločnosť InfoData (založená v roku 1990 ako odbor poľskej obchodnej komory). Skupina kúpila spoločnosť CRIF Sp. Z.o.o, ktorá v Poľsku ponúka obchodné informačné služby s pridanou hodnotou, vysoko kvalitné dáta a aktualizované úverové správy o poľských a svetových firmách, analytické nástroje, poradenstvo, outsourcing a softwarové riešenia.  
V Rusku vznikla spoločnosť OOO CRIF, poskytujúca rad služieb vrátane poradenstva, analýz, outsourcingu, softwaru a riešení pre vymáhanie pohľadávok.

2008

Spoločnosť INFIN sa spojila so Slovenským úverovým registrom (SCB).
Skupina CRIF posilnila svoje aktivity na americkom kontinente prostredníctvom spoločností CRIF Corp. so sídlom v Tampe,  Magnum so sídlom v Atlante a CRIF S.A. de C.V. se sídlom v Mexico City. Tieto spoločnosti ponúkajú podporu pri rozhodovaní a softwarové riešenia finančným inštitúciám, poskytovateľom služieb a podnikom.
V júli 2008 kúpila skupina CRIF texaskú spoločnosť Teres Solutions, ktorá vyvíja pokročilé riešenia pre priame a nepriame poskytovanie pôžičiek. Tieto riešenia predstavujú referenčný štandard na trhu finančných služieb.

2009

Skupina CRIF posilnila svoje operácie v sektore obchodných informácií kúpou talianskej spoločnosti Dun & Bradstreet (D&B). Vďaka vzniku CRIBIS D&B majú klienti a trhy prístup ku stále podrobnejším informáciám a aj schopnostiam a skúsenostiam spoločnosti D&B, jedného z hlavných poskytovateľov obchodných informácií na svete.

CRIF a HUAXIA International Credit Group vytvorili spoločný podnik HuaxiaCRIF China, ktorý zákazníkom ponúka poradenstvo v oblasti úverového rizika a informačné služby na čínskom trhu.
Skupina CRIF pokračovala v expanzii v USA – získala spoločnosť FLS sídliacu v texaskom Dallase a spoločnosti Aimbridge Indirect Lending LLC a Member Lending Acceptance LLC z coloradského Denveru, ktoré sa špecializujú na riešenie pre priame a nepriame poskytovanie pôžičiek.
CRIF Zrt., novo založená súčasť skupiny CRIF so sídlom v Budapešti, získala od maďarského Úradu pre finančný dohľad licenciu k vytvoreniu prvého úplne súkromného a dobrovoľného úverového registra v Maďarsku, ktorý má obsahovať ako aj pozitívne, tak aj negatívne informácie o jednotlivcoch a firmách.

2010

Spoločnosť CRIF kúpila od spoločnosti Equifax jej súčasť APPRO Systems, popredného poskytovateľa riešenia pre spracovanie žiadostí o pôžičky a zakladanie účtov pre finančné inštitúcie v USA.
Behom roku 2010 uzavrela skupina CRIF partnerstvo s indickou spoločnosťou High Mark Credit a vo Vietname si ju vybrala ako partnera spoločnosť PCB za účelom vývoja prvého úverového registra svetovej úrovne v krajine. Podľa dohody o strategickom partnerstve vo Vietname je aktuálne CRIF hlavným akcionárom PCB.

​2011

V USA kúpila skupina CRIF spoločnosť Cypress Software Systems, ktorá poskytuje rad softwarových aplikácií a riešení, ktoré automatizujú proces žiadosti o pôžičku a jej spracovania vo finančných inštitúciách.  
V Číne založila skupina CRIF spoločnosť CRIF Beijing, ktorá poskytuje čínskym retailovým bankám, spotrebiteľom a spoločnostiam financujúcim nákup automobilov riešenie pre riadenie úverového rizika.
Skupina CRIF kúpila jednotku spoločnosti Deltavista vo Švajčiarsku a Rakúsku. Deltavista je v nemecky hovoriacich krajinách jedným z popredných úverových registrov a poskytovateľov služieb v oblasti riadenia rizika.

2012​

CRIF NM, spoločný podnik CRIF a Neal & Massy, získal licenciu na založenie špičkového úverového registra a na poskytovanie služieb s pridanou hodnotou na Jamajke a v Karibiku.
Skupina CRIF v rámci svojej stratégie expanzie v ázijsko-pacifickom regióne otvorila novú kanceláriu v indonéskej Jakarte.
Rovnako tak získala spoločnosti Dun & Bradstreet Turkey, Finar a Kompass Turkey.

2013

CRIF posilňuje svoju prítomnosť v ázijsko-pacifickom regióne s novými kanceláriami v Hong Kongu a na Filipínach.

2014

CRIF rozšíril svoje pôsobenie v Turecku s akvizíciou majoritného podielu v spoločnosti Recom, ktorá je vedúcim hráčom v oblasti vymáhania pohľadávok.​​
CRIF získal OFWI - TELEDATA od Axon Active Holding AG, aby posilnila svoju vedúcu pozíciu v úverovom priemysle vo Švajčiarsku.
Spoločnosť CRIF získala väčšinový podiel v spoločnosti High Mark Credit Information Services, ktorá je lídrom v poskytovaní úverových informácií a zaoberá sa vytváraním databázy pozitívnych a negatívnych informácií z oblasti mikrofinancovania, maloobchodu, MSME a odvetví korporátnych dlžníkov v Indii. Spoločnosť CRIF kúpila dubajskú spoločnosť Dun & Bradstreet UAE, ktorá je popredným poskytovateľom dát a obchodných informácií v Spojených arabských emirátoch.

2015

​CRIF získal 30% akcií spoločnosti Nomisma. Spoločnosť Nomisma je nezávislou talianskou spoločnosťou, ktorá sa na národnej a medzinárodnej úrovni zaoberá realizáciou ekonomických výskumov a poradenstvom pre podniky, združenia a verejnú správu.

​2016

​Spoločnosť CRIF získala v Nemecku spoločnosť Bürgel, ktorá bola predtým spoločným podnikom spoločnosti Euler Hermes, ktorá je celosvetovým lídrom v oblasti zabezpečení úverového poistenia a spoločností EOS, ktorá je medzinárodným poskytovateľom finančných služieb.
CRIF ďalej posilňuje svoju obchodnú činnosť v Nemecku a Poľsku získaním spoločností Deltavista, ktoré sú poprednými poskytovateľmi úverových registrov a služieb spojených s manažmentom riadenia rizík.
CRIF získal rovnako aj spoločnosť Microfinance Technologies Center (MTC) pôsobiacu v Rusku, ktorá je dôležitým a rastúcim hráčom v oblasti poskytovania služieb týkajúcich sa posudzovania úverového rizika pre odvetvie microfinance.
CRIF preberá spoločnosť CCIS-China Credit Information Service, ktorá patrí na Tchaj-wane medzi vedúce spoločnosti v oblasti pôsobenia úverových informačných agentúr.

​2017

​CRIF v roku 2017 upevnil svoju pozíciu a na Jamajke získal všetky vlastnícke podiely v spoločnosti CRIF NM Credit Assure Ltd. Firma, ktorej služby sú zamerané na kompletné riešenie úverových rizík, podporuje najmä finančné inštitúcie a poskytovateľov pôžičiek.
Spoločnosť CRIF získala v Rusku spoločnosť Luxbase LLC, ktorá poskytuje software bankám, organizáciám poskytujúcim microfinance služby a spoločnostiam poskytujúcim služby v oblasti automatizácie procesov vymáhania pohľadávok.
CRIF pokračuje v expanzii aj na Ďalekom východe, kde získal v Indonézii 100% spoločnosti PT VISI. Táto spoločnosť sa špecializuje na poskytovanie obchodných informačných služieb a prostredníctvom dvoch start-up spoločností v Singapure a Malajzii ponúka poradenské služby, software a inovatívne riešenia pre riadenie úverov. 

2018

Spoločnosť CRIF prevzala spoločnosť Vision-Net, ktorá je popredným poskytovateľom obchodných informácií v Írsku.

CRIF nadobúda spoločnosť Dun & Bradstreet Vietnam a rozširuje svoje franchisingové operácie v Bruneji, Laose, Mjanmarsku a Kambodži.