Know how

Spoločnosť CRIF už viac ako 25 rokov poskytuje odvetviu poisťovníctva riešenia s pridanou hodnotou a informácie pre vylepšenie obchodných aktivít.

Naše služby umožňujú poisťovniam optimalizovať tvorbu cien, akvizíciu klientov, zvýšiť predaj a zákaznícku skúsenosť prostredníctvom rôznych kanálov, ako aj predchádzať podvodom a zlepšiť správu poistných udalostí, čo má silný vplyv na podnikanie v oblasti majetkového a úrazového poistenia a v retailovom aj v podnikovom segmente.

Na lepšie vyhodnocovanie rizík a zlepšovanie cien sú využívané rozširovania dát z rôznych zdrojov a výkonná sada prediktívnych analýz vyvinutých viac ako 200 dátovými vedcami CRIF po celom svete. Inovatívne riešenia založené na dátach boli implementované za účelom digitalizácie a zrýchlenia kľúčových krokov poistného procesu, ako je napríklad upisovanie korporátnych poistiek, likvidácia poistných udalostí a prevencia podvodov.

Príklady využitia

User Large Light (1)

Príklady využitia

Jedinečná kombinácia pokročilých analýz CRIF, rozšírených dát, obchodných informácií a platforiem umožňuje poisťovniam lepšie spoznať potenciálnych zákazníkov a klientov.

Money Bill Wave Light

Cenotvorba a získavanie klientov

CRIF poskytuje dôveryhodné dáta, skóre, ratingy a nástroje na zlepšenie cenotvorby, skvalitnenie procesu akvizície klienta a zníženie rizika podvodu v najskoršej fáze.

Circle Nodes Light

Riadenie predaja a predajných kanálov

Zvyšujeme výkonnosť predaja naprieč rôznymi kanálmi prostredníctvom šikovných nástrojov pre spoluprácu predajcov a prehľadov o distribučnej sieti založených na dátach.

Print Magnifying Glass Light

Správa poistných udalostí a vyšetrovanie podvodov

CRIF umožňuje rozhodovanie na základe informácií pri poistnej udalosti prostredníctvom dát a analýz a podporuje digitálnu transformáciu procesu poistných udalostí.