Strands, dcérska spoločnosť CRIF, je popredným svetoým FinTech hráčom, ktorý s cieľom zlepšovať vzťahy bánk s klientmi vyvíja riešenia pre finančné inštitúcie. Využíva rôzne modely poskytovania, prináša prevratné riešenia a poskytuje strategické poradenstvo a pomoc pri zvyšovaní angažovanosti zákazníkov, a teda generovaní nových príjmov prostredníctvom digitálnych kanálov.

Pokryté odvetvia

Strands Personal Financial Management

Vďaka systému riadenia osobných financií získate kompletný a zrozumiteľný prehľad o financiách a lepšie porozumiete zákazníkom.

Kľúčové výhody

Zvýšenie angažovanosti

Staňte sa každodenným spoločníkom svojich zákazníkov a zvýšte ich angažovanosť vo všetkých digitálnych kanáloch.

Zlepšenie finančného zdravia

Pomôže pri sporení, aby ste mohli plniť nové životné ciele.

Personalizovaná cesta

Využite personalizované cesty na obsluhu všetkých segmentov zákazníkov a posuňte ich skúsenosti s digitálnym bankovníctvom na vyššiu úroveň.

Zlepšenie finančných znalostí

Získajte relevantné a užitočné informácie o svojich financiách v reálnom čase.

Zvýšenie obratu

Poskytnite používateľom možnosť ušetriť peniaze a maximalizovať možnosti krížového predaja.

Naštartujte mobilné bankovníctvo

Vďaka intuitívnemu užívateľskému rozhraniu a riadiacim panelom sa ľahšie prispôsobíte mobilným zariadeniam.

Strands Business Financial Management

Ponúknite svojim zákazníkom z radov malých a stredných podnikov optimálne účtovné a záznamové služby a poskytnite im optimálne finančné riadenie podniku.

Kľúčové výhody

Zlepšenie dát v reálnom čase

Vytvárajte dynamické riadiace panely, predpovede a výsledky na základe dát v reálnom čase.

Jedinečný pohľad

Transakčné a AR/AP v jednom zobrazení s bezproblémovým navigačným rozhraním.

Využitie otvorených financií

Zhromažďovanie nových zdrojov dát, ako je AR/AP.

Rýchle pohľadávky

Majte prehľad o klientoch a dodávateľoch prostredníctvom záväzkov.

Vyhnite sa sprostredkovaniu

Minimalizujte odliv klientov pomocou prioritného online bankovníctva.

Efektívne riadenie

Spravujte svoje peňažné toky a účtovníctvo ľahko a efektívne.

Strands Engager

Poskytnite zákazníkom personalizované bankové informácie prispôsobené ich individuálnemu správaniu, ktoré im umožnia lepšie porozumieť svojim financiám a získať väčší pocit kontroly.

Kľúčové výhody

Žiadne vytváranie kódov

Katalóg s out-of-the-box náhľadmi alebo úplne bez tvorby kódu podľa konkrétnej stratégie a sezónnych potrieb/účinkov.

Relevantné informácie

Ponuka kontextového poradenstva prostredníctvom komunikácie v reálnom čase.

Zlepšite konverzie

Zvýšte mieru kliknutí pomocou na mieru šitých informácií a rád.

Finančné vzdelávanie

Získajte lepší prehľad o financiách vďaka intuitívnemu UX.

Zvýšenie digitálneho predaja

Ponúknite riešenie na mieru v reálnom čase a maximalizujte príležitosti na krížový predaj.

Proaktívne monitorovanie

Finančný monitoring založený na znalostiach.

Strands Open Hub

Open Finance riešenia, ktoré používateľom umožňuje bezpečné pripojenie k viacerým externým službám na jednom mieste, ponúka jasný prehľad o ich financiách a prepojení so službami tretích strán.

Kľúčové výhody

Vyhnite sa sprostredkovaniu

Staňte sa hlavným kontaktným miestom pre svojich zákazníkov a prepojte všetky ich účty na jednom mieste.

Jediná platforma

Majte všetky peňažné toky účtov a informácie o účtoch na jednom bezpečnom mieste.

Získavanie dát tretích strán v reálnom čase

Využite informácie tretích strán pre lepšie pochopenie správania vašich zákazníkov pri výdavkoch.

Finančné vzdelávanie

Využite finančný potenciál vďaka multibankovému pohľadu.

Využitie nových zdrojov dát

Vylepšite svoje ponuky pomocou agregovaných informácií AR/AP.

Získajte prehľad v reálnom čase

Dosiahnite lepšie finančné zdravie vďaka informáciám v reálnom čase prispôsobeným vašim výdavkom alebo sporiacemu správaniu.

Možné použitie mimo bankovníctva

Riadenie AR/AP, prognóza peňažných tokov, odsúhlasenie faktúr.

Platforma SaaS Strands

Integrujte inovačnú bankovú white-label platformu SaaS a začnite svojim zákazníkom poskytovať personalizované služby.

Kľúčové výhody

Nákladová efektivita

Nízke prevádzkové náklady a žiadne veľké interné investície do IT umožňujú variabilnú štruktúru nákladov.

Rýchlejšie uvedenie na trh

Riešenia typu plug-and-play pomáhajú bankám uvádzať produkty na trh, namiesto toho, aby sa zaoberali ich implementáciou.

Vysoká škálovateľnosť

Využite neustále vylepšovanie platformy výberom jedinej služby.

Špecializovaná podpora

Poskytujeme plne spravovaný SaaS s asistenciou a údržbou zo strany CRIF.

Jednoduchá integrácia

Identifikovať a uprednostniť hlavné strategické ciele pre podporu obchodného rastu.

Success stories

HSBC Uk

Spoločnosť HSBC potrebovala zhromaždiť všetky finančné dáta svojich zákazníkov na jednom mieste. Teraz majú k dispozícii výkonný systém kategorizácie transakcií a zákazníci majú lepší prehľad o tom, kde míňajú svoje peniaze, a zároveň mesačný prehľad o zmenách svojich výdavkov v jednotlivých kategóriách.

BANKA GEORGIA

Prechodom zákazníckej základne na digitálne bankovníctvo v podobe PFM sa spoločnosti Bank of Georgia podarilo dosiahnuť výrazne lepšie výsledky v oblasti zákazníckej skúsenosti. Jej zákazníci teraz môžu prijímať množstvo rozhodnutí na základe toho, ako chcú spravovať svoje financie. Celé obdobie integrácie trvalo menej ako šesť mesiacov.

KPIs

  • 86 % Skóre spokojnosti zákazníkov
  • +39 % denné zapojenie
  • 4,7/5 hodnotenie aplikácie

STEP 4 BUSINESS (Taliansko)

Vstavaný finančný ekosystém spĺňa a podporuje každodenné potreby malých a stredných podnikov, a to vďaka využitiu potenciálu otvoreného bankovníctva a pokročilých analytík, ktoré vytvárajú personalizované skúsenosti prispôsobené skutočným potrebám. Riešenia Strands BFM a Engager obohatené o agregáciu účtov CRIF sú prirodzeným prostriedkom na budovanie konkurenčnej výhody.

KPIs

  • 97 % zákazníkov s agregovanými účtami
  • 23,4 % podiel krížového predaja
  • +40 miliónov EUR úverov

NOVOBANCO (Portugalsko)

Riešenie BFM od spoločnosti Strands bolo začlenené do systému Novo Banco, pričom Strands poskytovala komplexnú podporu. Zákazníci z radov malých a stredných podnikov tak majú prehľad o svojej finančnej situácii, pričom účty sú automaticky aktualizované po každej transakcii.

Ďalšie riešenia

Customer Journey As A Service 1500

Platforma Lending journey

Zistiť viac
Remote Collaboration 1500

Onboarding a spolupráca na diaľku

Zistiť viac
Platform Mestiere 2000

Komplexná platforma pre správu úverov

Zistiť viac
Identification Anti Fraud 1500

Služby v oblasti identifikácie, AML a boja proti podvodom

Zistiť viac