Služby pre spotrebiteľov

Consumer Financial 2000 11
Hands Holding Dollar Light

Finančné zdravie

Zistiť viac
Consumer People Pc 2000 7
Shield Check Light

Kyberbezpečnosť

Zistiť viac
Building Relationship Trust 2000 6
Handshake Simple Light

Dôveryhodné dáta

Zistiť viac

CRIF pomáha zlepšovať finančné zdravie svojich klientov

Zaviazali sme sa uľahčovať finančné začlenenie a zodpovedný prístup k úverom prostredníctvom špecifických služieb a riešení, ktoré spotrebiteľom umožňujú mať pod kontrolou svoje dlhy, úveruschopnosť a informácie.

Cieľom je chrániť finančné zdravie spotrebiteľov a umožniť im bezpečne plánovať svoju budúcnosť a využiť každú príležitosť.

Understand Improve Creditworthiness 600

Pochopenie a zlepšenie úveruschopnosti

Prostredníctvom služieb, ktoré predpovedajú schopnosť splácať úver na základe rôznych finančných informácií (napríklad údaje z úverových registrov), pomáha CRIF spotrebiteľom zistiť úroveň ich úveruschopnosti, pochopiť celú problematiku a navrhnúť zlepšenia.

Tým, ktorým sa nepodarilo získať úver, CRIF pomáha pochopiť možné príčiny a ponúka monitorovacie služby, ktoré im umožňujú uchopiť postupné zlepšovanie ich úveruschopnosti a možnosti splácať nový úver alebo hypotéku, čím prispieva k ich finančnému vzdelávaniu a zdraviu.

Preukázanie schopnosť splniť finančné záväzky

Spoločnosť CRIF ponúka svoje skúsenosti s vylepšovaním údajov, ktoré umožňujú preukázať schopnosť udržať platobný záväzok voči tretej strane v krátkodobom alebo dlhodobom horizonte, a to nielen v úverovom sektore, ale kedykoľvek je to nutné: napríklad keď si chcete prenajať dom od niekoho, kto vás nepozná a kto vám musí dôverovať.

Demonstrate Ability 600
Protect Fraud 600

Ochrana pred finančnými a úverovými podvodmi

Zaviazali sme sa poskytovať spotrebiteľom inovatívne riešenia, ktoré ich ochránia pred finančnými a úverovými podvodmi. Využívanie digitálnych služieb totiž prinieslo mnoho príležitostí, ale aj rizík, ktorých si treba byť vedomý. Riešenia ponúkané spoločnosťou CRIF majú za cieľ podporiť bezpečnosť voči stále aktuálnejším javom, ako je ochrana osobných údajov pred kybernetickými útokmi a úverovými podvodmi. Umožňujeme spotrebiteľom zachytiť podvody a krádeže identity v ranej fáze.

Vzdelávanie vďaka unikátnym informáciám z trhu

Podieľame sa na vzdelávacích iniciatívach v oblasti krádeží identity, úverových podvodov a kybernetických rizík s cieľom zvýšiť informovanosť a podporovať iniciatívy zamerané na šírenie znalostí v týchto oblastiach. Pravidelne zverejňujeme štúdie o kybernetických rizikách a krádežiach identity prostredníctvom CRIF Cyber Observatory. Poskytovanie služieb nestačí, za súčasť nášho poslania považujeme aj napĺňanie potreby znalostí.

Knowledge Education 600

CRIF pomáha každodenne 1 miliónu spotrebiteľov riešiť konkrétne potreby

Viac ako 1 milión spotrebiteľov v rôznych krajinách, v ktorých CRIF pôsobí, využilo naše služby na overenie svojej úveruschopnosti, získanie osvedčení o solventnosti alebo na ochranu pred úverovými podvodmi, kybernetickými rizikami a sledovaním svojich úverových informácií.

one-million-consumer

Zistite viac o našich riešeniach