Pri tak rýchlom vývoji nie je digitalizácia voľbou, ale nutnosťou. Pri digitalizácií klasických procesov, napríklad žiadosti o úver, je pre banky a finančné inštitúcie výzvou hneď niekoľko faktorov.

Vďaka komplexnému súboru dát, analytiky a najmodernejším technologickým riešeniam ich CRIF môže podporiť tak, že im umožní využiť všetky príležitosti, ktoré prinášajú otvorené inovácie a digitálne transformácie.

Naše riešenie umožňuje spojiť schopnosti spoločnosti CRIF, finančných hráčov a tretích strán, čím sa výrazne skracuje doba uvedenia na trh a znižujú náklady. Takto vzniká rýchle, inteligentné a bezpečné zákaznícke prostredie.

Pokryté odvetvia

Detaily riešenia

Business People 23 400

Komplexný detailný zážitok pre pôžičky

CRIF Lending Journey platforma je white label end-to-end riešenie, ktoré umožňuje finančným subjektom ponúknuť zákazníkom kompletný digitálny zážitok a zároveň využiť potenciál viackanálových interakcií, aby všetko zvládli sami alebo s asistenciou.

Jednotlivci aj firmy, noví aj existujúci zákazníci takto môžu využívať rýchlejšiu, jednoduchšiu a intuitívnejšiu prácu s aplikáciami v súlade so svojimi očakávaniami od digitálnych nástrojov.

Platforma CRIF Lending Journey Platform je založená na inovatívnom technologickom rámci "Journey as a Service", ktorý je cloudovo natívny, otvorený a založený na API, čo uľahčuje integráciu s IT systémami.

Najlepšie dáta vo svojej triede, poznatky a funkcie ponúkané spoločnosťou CRIF a tretími partnermi, ako napr. Digital Onboarding, KYC/KYB, Open Banking a hodnotenie úveruschopnosti pomocou umelej inteligencie, sú integrované do platformy. To umožňuje komplexný digitálny proces žiadosti.

Kľúčové výhody

Rýchle a inteligentné UX

Digitálne

Plne digitálne procesy umožňujú proces pôžičky v priebehu niekoľkých minút.

Úveruschopnosť

Finančné zaradenie nových aj odmietnutých zákazníkov vďaka inovatívnemu hodnoteniu úveruschopnosti.

Zníženie obstarávacích nákladov o 50 %

V porovnaní s tradičným procesom podávania žiadostí.

Zníženie miery predčasného ukončenia

V porovnaní s tradičným pobočkovým kanálom.

Ďalšie riešenia

Remote Collaboration 1500

Onboarding a spolupráca na diaľku

Zistiť viac
Customer Engagement Business Development 2000

Zapojenie zákazníkov a rozvoj podnikania

Zistiť viac
Platform Mestiere 2000

Komplexná platforma pre správu úverov

Zistiť viac
Identification Anti Fraud 1500

Služby v oblasti identifikácie, AML a boja proti podvodom

Zistiť viac