Poskytovatelia úverov sa snažia držať krok s objemom žiadostí a držať prevádzkové náklady na nízkej úrovni, takže investujú do riešení, ktoré dlžníkom uľahčia a urýchlia proces, znížia prevádzkové náklady a pomôžu upisovateľom.

Technologické inovácie, nové úverové skóre využívajúce umelú inteligenciu, strojové učenie a modely spracovania prirodzeného jazyka sú inovatívnymi nástrojmi, na ktoré sa veritelia spoliehajú pri správe portfólia. A to najmä v ťažkých dobách, keď rastie počet neplatičov kreditných kariet a inflácie, čo zvyšuje dlhy z kreditných kariet a nezaistené osobné pôžičky.

Vo konečnom dôsledku sprísnenie podmienok na poskytovanie úverov a finančná nestabilita vedú k poklesu počtu poskytnutých úverov a k nárastu miery zlyhania, čo si vyžaduje politické opatrenia.

Detaily riešenia

Business People 26 400

Poskytovanie úverov

Riešenia CRIF umožňujú automatizovať procesy a rozhodnutia súvisiace s celým procesom poskytovania úverov. CRIF sa opiera o rozsiahly súbor dát, ktorý sa skladá z vlastných aj verejných údajov, a využíva technológie, ktoré umožňujú zber dát pre výkonné procesy. Komplexná platforma na správu úverov umožňuje riadiť celú fázu vzniku úveru, a to prostredníctvom návrhu procesov, správy aplikácií a riadenia dát. Rozhodovací engine umožňuje rozhodovanie na základe dát, ktoré je založené na štandardizácii procesov v celej organizácii. Komplexná automatizácia pracovných postupov zároveň zjednoduší proces vzniku úveru.

Riadenie portfólia

Vďaka aktualizovaným, obohateným a overeným údajom umožňuje platforma vypočítať na základe zákazníckého portfólia akýkoľvek druh scoringu/ratingových modelov. Pomocou nich môžete navrhovať prispôsobené autonómne stratégie riadenia portfólia, ako sú napríklad vopred schválené úvery.

Platforma navyše umožňuje nastaviť proces včasného varovania na základe tradičných (úverová inštitúcia, informácie o podnikaní a bežný účet) a nových (kategorizované otvorené bankovníctvo) údajov. Portfólio zákazníkov nie je vnímané iba na strane úverov, pretože platforma umožňuje vykonávať všetky akcie rozvoja obchodu, ako je up-selling, cross-selling a predschválené úvery, a zapojiť zákazníkov v reálnom čase one-to-one omnichannel spôsobom. V neposlednom rade riešenie umožňuje sledovať stabilitu a výkonnosť modelov, ako aj účinnosť stratégií rozvoja podnikania.

Business People 27 400
Business People 28 400 (1)

Pohľadávky

CRIF umožňuje diferencovať stratégiu výberu pohľadávok pre každý segment na základe obohatených a overených dát a segmentačných a skórovacích modelov. Skóring a stratégie môžu byť navrhnuté a v priebehu času upravované firmou autonómne bez zásahu IT.
Pracovný postup podporuje interných a externých užívateľov pri vykonávaní ich zberných činností, zatiaľ čo samotní klienti môžu využívať digitálny portál pre vlastný výber na definovanie plánu obnovy. Všetky činnosti sú podporované nástrojmi, monitorovaním a prispôsobením stratégií pre neustále zlepšovanie výkonnosti.

Kľúčové výhody

Skrátenie času na odsúhlasenie

Zníženie prevádzkových nákladov

Väčšia automatizácia procesu hodnotenia

Zvýšená presnosť hodnotenia

Monitorovanie a neustále zlepšovanie

Ďalšie riešenia

Customer Journey As A Service 1500

Platforma Lending journey

Zistiť viac
Remote Collaboration 1500

Onboarding a spolupráca na diaľku

Zistiť viac
Customer Engagement Business Development 2000

Zapojenie zákazníkov a rozvoj podnikania

Zistiť viac
Identification Anti Fraud 1500

Služby v oblasti identifikácie, AML a boja proti podvodom

Zistiť viac