Pri nadväzovaní nového vzťahu s neznámou osobou je dôležité vytvoriť si dôveru.

Napríklad majitelia a správcovia nehnuteľností potrebujú od potenciálnych nájomníkov informácie, aby si pred prenájmom domu overili ich bonitu a finančnú spoľahlivosť. Objektívne a overené informácie môžu posilniť dôveru medzi stranami a pomôcť im prijať správne rozhodnutie.

Ako najlepšie preukázať spoľahlivosť?

  • Dobrá platobná morálka v minulosti
  • Potvrdenie schopnosti splniť nový platobný záväzok
  • Absencia negatívnych záznamov
Business People 2 320

Osvedčenie o dôveryhodnosti

CRIF poskytuje spotrebiteľom službu, ktorá im umožňuje preukázať, že sú dôveryhodnou protistranou, a to prostredníctvom analýzy platobných údajov.

Kľúčové výhody

Vytváranie dôvery medzi stranami

Pomocou služieb CRIF môžu spotrebitelia ľahko preukázať, že sú dôveryhodní pre všetky nové strany, s ktorými chcú nadviazať vzťah.

Informácie, ktoré chránia súkromie spotrebiteľov

Služby CRIF berú do úvahy iba objektívne informácie. Spotrebitelia majú plnú kontrolu nad vypracovanými správami a rozhodujú o tom, s kým budú svoje informácie zdieľať.