Accis Sq

ACCIS

CRIF je členom ACCIS – združenia spoločností, ktoré zodpovedne spravujú dáta pre hodnotenie finančnej dôveryhodnosti spotrebiteľov a podnikov. ACCIS, ktoré bolo založené v roku 1990, združuje viac ako 40 členov z krajín celej Európy a partnerov po celom svete.

Zistiť viac
Biia Sq

BIIA

CRIF je členom Business Information Industry Association (BIIA). BIIA bola založená v roku 2005 v Hongkongu. Hlavným cieľom BIIA je poskytnúť členom platformu pre nadväzovanie kontaktov a prácu na spoločných otázkach, ktorým toto odvetvie v regióne čelí. V súčasnej dobe má BIIA viac ako 30 členov a je pridružená k veľkému počtu odborových združení, ktoré poskytujú významnú platformu pre nadväzovanie kontaktov.

Zistiť viac
Ccrwc SQ

CCRWC

CRIF je pridruženým členom Svetového výboru pre poskytovanie reportov o spotrebiteľských úveroch (Consumer Credit Reporting World Committee, skratkou CCRWC). CCRWC bol založený počas 1. svetovej konferencie o vykazovaní spotrebiteľských úverov, ktorá sa konala v Ríme v roku 1998. Združuje agentúry pre podávanie správ o úveroch z Ameriky, Ázie, Európy, Oceánie a Afriky. Jeho členmi sú pridružené organizácie, súkromné aj štátne/inštitucionálne organizácie, ktoré spravujú kancelárie pre poskytovanie reportov o úveroch spotrebiteľom.

Eurofinas Sq

EUROFINAS

CRIF je pridruženým členom Eurofinas, Európskej federácie asociácií finančných domov, ktorá je hlasom poskytovateľov spotrebiteľských úverov v EÚ. Eurofinas ako federácia združuje asociácie v celej Európe, ktoré zastupujú finančné domy, špecializované banky, kaptívne finančné spoločnosti, výrobcov a banky.

Zistiť viac
Fcib Sq

FCIB

CRIF je pridruženým členom FCIB, poprednej medzinárodne uznávanej asociácie vedúcich pracovníkov v oblasti financií, úverov a medzinárodného obchodu, ktorá poskytuje zásadné informácie o exportných úveroch a inkase, praktické rady a informácie spoločnostiam všetkých veľkostí – od nadnárodných spoločností z Fortune 500 až po stredné a malé súkromné spoločnosti. FCIB združuje viac ako 1 100 globálnych odborníkov na úvery a obchodné financovanie v 55 krajinách sveta a ponúka jedinečné možnosti nadväzovania kontaktov a vzdelávania, zvyšovania profesijnej kariéry a zlepšovania konkurencieschopnosti a hospodárskych výsledkov spoločností.

Zistiť viac
Febis Sq

FEBIS

CRIF je členom FEBIS (Federation of Business Information Service), federácie s viac ako 80 členmi po celom svete, ktorá poskytuje služby v oblasti obchodných informácií a vymáhania pohľadávok, a to ako na národnej, tak na medzinárodnej úrovni. Okrem sledovania zmien v legislatíve o ochrane údajov a konkurzných právach dohliada FEBIS na správne využívanie verejných informačných zdrojov.

Zistiť viac
Sme Finance Sq

SME Finance Forum

CRIF je členom Finančného fóra malých a stredných podnikov. Fórum prevádzkuje celosvetovú členskú sieť, ktorá združuje finančné inštitúcie, technologické spoločnosti a rozvojové finančné inštitúcie s cieľom zdieľať znalosti, podnecovať inovácie a podporovať rast malých a stredných podnikov.

Zistiť viac