Cop Web

Správa za rok 2022

„Uverejnením CSR reportu CRIF Group Corporate Social Responsibility Report za rok 2022 sme posilnili náš aktívny vzťah so zainteresovanými stranami. Prostredníctvom ich zapojenia sme zadefinovali proces hodnotenia vplyvov, ktoré skupina má alebo by mohla mať na životné prostredie, spoločnosť a ľudí."

Carlo Gherardi - CEO

Prezrite si náš report:

Stiahnuť PDF
Sustainability 1

CRIF celosvetovo: identita skupiny

Základné hodnoty spoločnosti CRIF a princípy, ktorými sa riadi jej história a činnosť, medzinárodné členstvo a organizačná štruktúra, podporujú zákazníkov v rozvoji. CRIF sa obzvlášť zameral na riadenie počas mimoriadnej udalosti, ktorá nastala s pandémiou COVID-19.

Ekosystém partnerov, dodávateľov a zákazníkov

Spolupráca s partnermi, dodávateľmi aj zákazníkmi sa v spoločnosti CRIF premieta do zaistenia vysokých štandardov bezpečnosti a profesionality, ako aj do oblastí ESG, aplikácií a služieb pre podporu zákazníkov. Všetko začína načúvaním obchodným potrebám a zákazníckym skúsenostiam.

Sustainability 2
Sustainability 3

Záväzok voči komunite CRIF

Úloha ľudí je v rámci spoločnosti CRIF zásadná a práve ich každodenný prínos je základom úspechu. Preto máme okrem iného program posilnenia postavenia žien, podporujeme rozmanitosť a inklúziu, ponúkame školenia o práci na diaľku a vedieme mnoho ďalších iniciatív pre blaho zamestnancov spoločnosti.

Záväzok voči komunite a životnému prostrediu

Spoločnosť CRIF prispieva charitatívnou činnosťou a zasadzuje sa o zvyšovanie povedomia o neziskových organizáciách po celom svete, ako sú ANT a AMREF. CRIF tiež podniká mnoho iniciatív na zníženie dopadu činností našej spoločnosti na životné prostredie, ako je napríklad interná úspora energií či zriadenie solárnych panelov na niektorých pobočkách.

Sustainability 4