Social Responsibility Report

Správa za rok 2021

„Rok 2021 bol opäť rokom výziev a nových dosiahnutých míľnikov. Pokračovali sme v investíciách do nášho poslania vytvárať obchodné a finančné príležitosti pre spotrebiteľov, podniky a našich klientov, vytvárať hodnoty a pomáhať rásť celej ekonomike."

Carlo Gherardi - CEO

Prezrite si náš report:

Stiahnuť PDF
Sustainability 1

CRIF celosvetovo: identita skupiny

Základné hodnoty spoločnosti CRIF a princípy, ktorými sa riadi jej história a činnosť, medzinárodné členstvo a organizačná štruktúra, podporujú zákazníkov v rozvoji. CRIF sa obzvlášť zameral na riadenie počas mimoriadnej udalosti, ktorá nastala s pandémiou COVID-19.

Ekosystém partnerov, dodávateľov a zákazníkov

Spolupráca s partnermi, dodávateľmi aj zákazníkmi sa v spoločnosti CRIF premieta do zaistenia vysokých štandardov bezpečnosti a profesionality, ako aj do oblastí ESG, aplikácií a služieb pre podporu zákazníkov. Všetko začína načúvaním obchodným potrebám a zákazníckym skúsenostiam.

Sustainability 2
Sustainability 3

Záväzok voči komunite CRIF

Úloha ľudí je v rámci spoločnosti CRIF zásadná a práve ich každodenný prínos je základom úspechu. Preto máme okrem iného program posilnenia postavenia žien, podporujeme rozmanitosť a inklúziu, ponúkame školenia o práci na diaľku a vedieme mnoho ďalších iniciatív pre blaho zamestnancov spoločnosti.

Záväzok voči komunite a životnému prostrediu

Spoločnosť CRIF prispieva charitatívnou činnosťou a zasadzuje sa o zvyšovanie povedomia o neziskových organizáciách po celom svete, ako sú ANT a AMREF. CRIF tiež podniká mnoho iniciatív na zníženie dopadu činností našej spoločnosti na životné prostredie, ako je napríklad interná úspora energií či zriadenie solárnych panelov na niektorých pobočkách.

Sustainability 4