Kedykoľvek spotrebitelia alebo spoločnosti žiadajú o hypotéku alebo úver, banky a finančné inštitúcie potrebujú na posúdenie úveruschopnosti žiadateľa zistiť jeho celkovú situáciu, a to vrátane úverovej histórie.

V prípade, že firma predáva tovar alebo poskytuje službu, ktorú dodáva na faktúru, klientovi v podstate tiež poskytuje „úver“. Aj vtedy je preto dobré posúdiť úveruschopnosť, a to aj na základe nefinančných údajov.

Registre, respektíve dáta z nich, pomáhajú s rozhodnutím, či akúkoľvek formu úveru žiadateľovi poskytnúť.

Detaily riešenia

Business People 1 320

Užitočná platforma informácií z registrov

CRIF poskytuje 32 riešení na 29 medzinárodných trhoch, ktoré sú založené na prevádzke a riadení úverových registrov. Pomáha tak trhom stabilizovať a rozvíjať finančnú infraštruktúru a poskytuje správne nástroje na podporu podnikateľského prostredia.

Vymedzenie kritérií pre úveruschopnosť

CRIF poskytuje riešenia pre otvorené a uzavreté skupiny užívateľov, ktoré umožňujú výmenu platobných údajov o jednotlivcoch a spoločnostiach. Spoluprácou viacerých spoločností z rovnakého odvetvia možno dosiahnuť synergie, z ktorých budú mať prospech členovia registrov. Týmto spôsobom CRIF pomáha svojim klientom získavať ďalšie informácie o zákazníkoch a pomáha minimalizovať podnikateľské riziká.

Business People 2 320

Kľúčové výhody

Prepojenie

V úverových registroch je možné preveriť ako firmu, tak aj jednotlivcov.

Prevencia úverového zlyhania

CRIF pomáha zákazníkom zlepšovať správu úverov a rizík.

Riadenie zákazníkov

Nielen na účely minimalizácie rizika, ale aj na nadväzovanie a riadenie existujúcich alebo nových obchodných vzťahov.

Užitočné informácie

Preverenie subjektu zo všetkých uhlov pohľadu vďaka alternatívnym zdrojom dát.

Zníženie rizika

Overenie dlžníka veriteľom prispieva k zníženiu rizika a nákladov z rizikových obchodov.

Ďalšie riešenia

Business Information 1500

Obchodné informácie

Zistiť viac
Marketing Services 1500

Marketingové služby

Zistiť viac
Esg Services Information 1500

Služby a informácie v oblasti ESG

Zistiť viac