Obchodné informácie sú pre firmy užitočným podporným nástrojom. Sú jedným z pilierov úspešného podnikania, pretože dáta a informácie o partneroch alebo obchodných konkurentoch sú vo všetkých firmách kľúčové. Mať presné a podrobné informácie je dôležité, keď sa musíme rozhodnúť, s akými partnermi sa pustiť do obchodu, od ktorých dodávateľov nakupovať alebo ako pristupovať k riadeniu obchodných rizík.

Je potrebné vyhodnotiť solventnosť a obchodnú spoľahlivosť, aby bolo možné získať konkrétnejší pohľad z hľadiska riadenia rizík. Je dôležité poznať celkové zdravie spoločnosti a celého portfólia, aby bolo možné zistiť, ktorý partner by mohol byť rizikový a mal by byť dôslednejšie monitorovaný.

Detaily riešenia

Business People 3 320

Čo ponúkajú obchodné informácie?

Obchodné informácie CRIF prevádza do nástrojov, ktoré pomáhajú minimalizovať riziká spojené s podnikaním. Zhromaždené dáta umožnia zistiť platobnú morálku, firemné väzby a pomáhajú dokresliť celkový obrázok o preverovanej spoločnosti.

Kľúčové výhody

Riadenie rizík

Hodnotenie solventnosti a spoľahlivosti obchodného partnera umožňuje širší a lepší pohľad na riadenie rizík.

Kreditný report

Rozsiahly kreditný report pomáha spoznať, aký je stav spoločnosti a s istotou vybrať len tie, ktoré sú vhodné na spoluprácu.

Portfólio

Jedinečný nástroj pre hĺbkovú analýzu klientskeho portfólia, ktorý lepšie pomôže odkryť prípadné prekážky v rozvoji podnikania.

Kreditné zásady v prevádzkových nástrojoch

Integrácia obchodných informácií do interných systémov a jednoduchá analýza obchodných partnerov v bežne používanom nástroji.

Ďalšie riešenia

Credit Bureau Data Pool 1000

Dáta z registrov

Zistiť viac
Marketing Services 1500

Marketingové služby

Zistiť viac
Esg Services Information 1500

Služby a informácie v oblasti ESG

Zistiť viac