V čoraz viac digitalizovanom svete je dôležité, aby firmy dokázali správne identifikovať svojich užívateľov a vhodne definovať AML profil každej protistrany. Tento proces sa opiera o správne dátové aktíva, kontroly a jednoduchosť, aby sa zabezpečila dobrá užívateľská skúsenosť a znížilo reputačné riziko.
Riešenia spoločnosti CRIF umožňujú komplexný prístup založený na dátach, pokročilej analytike, poradenstve, špecializovanom školení, know-how a automatických riešeniach v reálnom čase, ako aj na kontrolách vykonávaných špecializovanými tímami KYC.

Pokryté odvetvia

Icon BankingBankový sektor Icon InsurancePoisťovne Bolt Light BlueEnergy & Utilities Icon Telco BlueTelco & Media Icon Manufacturing BlueManufacturing Icon Services BlueServices

Detaily riešenia

Business People 29 400

Správna a bezpečná identifikácia osôb a spoločností

CRIF sa opiera o inovatívnu platformu kombinujúcu rôzne technológie (video identifikáciu, získavanie dokumentov a ďalšie) a podporu špecializovanými odborníkmi, ktorá umožňuje identifikovať spotrebiteľov aj malé a stredné podniky v priebehu niekoľkých minút a umožňuje plne digitálne procesy v rôznych odvetviach. Metódy identifikácie sú plne v súlade s regionálnymi a miestnymi regulačnými požiadavkami.

Dáta a umelá inteligencia pre zvýšenie počtu kontrol

CRIF je schopný vykonávať množstvo kontrol v reálnom čase a poskytnúť okamžitý report (KYC Report) vrátane úplného obrazu informácií o spoločnosti, informácií o skutočných vlastníkoch, grafu a kompletnej sady kontrol AML, ako je napríklad zhoda AML zoznamov, kontrola obchodných a geografických rizík, kontrola reputácie a zmienok v médiách.

Business People 31 400
Business People 30 400

Pracovné postupy a ovládacie panely pre zjednodušenie práce

Špičkové pracovné prostredie je vytvorené na prehĺbenie a skúmanie kontrol. Predstavuje riadiaci panel pre spravované služby. Na základe špecifických pravidiel sa vytvárajú automatické pracovné fronty. Priority, pracovné tímy, kontrola štyrmi očami a autorizácia nadriadenými sú automaticky riadené systémom.

Kľúčové výhody

Efektivita

Väčšia efektivita pre užívateľov vďaka rýchlej odpovede pre štandardné a jednoduché KYC, ktoré je pokryté plne automatickým reportom.

Dostupné komplexné a medzištátne KYC

Manažérske reporty

Poskytovanie prehľadu, KPI, merania a všetkého potrebného na riadenie a vedenie procesu KYC na centrálnej aj viacerých úrovniach.

Optimalizácia a zrýchlenie

Onboardingu a úverových procesov, zníženie nákladov a harmonizácia rizikového profilu v rámci bankových skupín alebo obchodných partnerov.

Intesa Sanpaolo vylepšila zákaznícku skúsenosť pokročilými nástrojmi a procesmi vzdialenej identifikácie

KLIENT: Intesa Sanpaolo je najväčšou bankovou skupinou v Taliansku s významnou medzinárodnou pôsobnosťou. Jej osobitný obchodný model z nej robí európskeho lídra v oblasti správy majetku, ochrany a poradenstva a zaručuje jej silné zameranie na digitálnu oblasť. Jej záväzok v oblasti ESG predpokladá do roku 2025 udržateľné financovanie vo výške 115 miliárd eur a príspevky vo výške 500 miliónov eur na podporu ľudí v núdzi.

POTREBY: Rozšíriť zákaznícku základňu, segment mileniálov a potenciálnych zákazníkov, prostredníctvom stále integrovanejšej multikanálovej platformy.

RIEŠENIE: Analyzátor podvodov a optimalizácia obchodných procesov (CRIF BPO).

VÝSLEDKY: Zjednodušenie a automatizácia celej zákazníckej cesty a skrátenie doby predaja s celkovým ročným nárastom počtu zákazníkov o 20 %.

„Vďaka systému CRIF sa podarilo zjednodušiť a automatizovať zákaznícku cestu, čo výrazne skrátilo dobu predaja, ale nezanedbalo kontrolu proti podvodom a kontrolu skutočných vlastníkov. Transformačný proces, ktorý Intesa Sanpaolo vykonala, viedol k celkovému nárastu omnichannel zákazníkov v období 2014-2016 o rovných 20 % ".

Gianfranco Demuru, Channel Service Manager spoločnosti Intesa Sanpaolo

 

Toyota si vybrala IDea od CRIF pre profilovanie a vyhodnocovanie predajcov a zákazníkov v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí

KLIENT: Toyota Financial Services podporuje udržateľnú mobilitu navrhovaním a zavádzaním inovatívnych finančných služieb a vysoko prispôsobiteľných nákupných riešení, ktoré uspokoja všetky potreby mobility.

POTREBY: Dodržiavanie predpisov pri riadnom overovaní a profilovaní obchodníkov a zákazníkov v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí s minimálnym dopadom na procesy riadenia úverov.

RIEŠENIE: IDea Profilatura Anti-Money Laundering a CRIF Anti-Money Laundering Report.

VÝSLEDKY: preverenie predajcov, úspora času a nákladov, sledovanie zákazníkov a podávanie správ materskej spoločnosti.

„Vďaka CRIF sme použili objektívny ukazovateľ rizika prania špinavých peňazí prispôsobený s ohľadom na naše prevádzkové a compliance funkcie. Pri preverovaní obchodníkov sme tak usporili čas aj náklady, a to bez prevádzkového dopadu na činnosti hĺbkovej kontroly. Sme veľmi spokojní s výsledkami dosiahnutými v prvých mesiacoch používania."

Daniele Bello, právny riaditeľ spoločnosti Toyota Financial Services

Ďalšie riešenia

Customer Journey As A Service 1500

Platforma Lending journey

Zistiť viac
Remote Collaboration 1500

Onboarding a spolupráca na diaľku

Zistiť viac
Customer Engagement Business Development 2000

Zapojenie zákazníkov a rozvoj podnikania

Zistiť viac
Platform Mestiere 2000

Komplexná platforma pre správu úverov

Zistiť viac