Know-how

Platforma CRIF je globálnym štandardom pre správu a prevádzku verejných úverových registrov. Centrálne banky alebo orgány verejnej správy niekoľkých krajín po celom svete používajú našu najmodernejšiu technologickú platformu obsahujúcu plne prispôsobiteľné miestne komponenty na správu verejných úverových registrov alebo pre dohľad nad súkromnými úverovými registrami. Platforma pomáha centrálnym bankám pri tvorbe štatistík na podporu hodnotenia systémových rizík a dohľadu nad nimi.

Naše prvotriedne platformy umožnili vytvorenie súkromných úverových registrov pre CRIF spoločnosti a ich klientov rovnako ako verejných úverových registrov pre inštitucionálnych klientov. Náš dvojvrstvový prístup (technologická platforma, ktorá zaisťuje stabilitu bez ohľadu na konkrétne riešenie, a komponenty na mieru, ktoré zaisťujú správne prispôsobenie potrebám klientov) umožňuje poskytovať cielené riešenia pre akékoľvek požiadavky. CRIF pomôže pri hľadaní vhodného riešenia. Postarať sa vieme o štandardné riešenie, ktoré je potrebné lokalizovať pre konkrétny trh za účelom prevádzkovania verejného úverového registra a rozšíriť o testovanú, ale flexibilnú šablónu prispôsobené konkrétnym potrebám a zahrnúť do nej špecifické komponenty pre analýzu dát. Samozrejmosťou však je aj úplne prispôsobené riešenie založené na pevnej platforme pre dohľad nad licencovanými súkromnými úverovými registrami. Máme tiež skúsenosti s plne hostiteľskými riešeniami a riadením prevádzky verejných úverových registrov ako zástupca centrálnych bánk.

Príklady využitia

Chart Network Light (1)

Úverové registre