Novinky a Tlačové správy

Novinky

 • 3/1/2023

  Stredné hodnoty pre rok 2021

  Odborná publikácia Stredné hodnoty finančných ukazovateľov ekonomických činností v Slovenskej republike vydávaná pod záštitou spoločnosti CRIF - Slovak Credit Bureau bola vydaná už ako 29. ročník.

 • 15/09/2022

  Ako využiť trend BUY NOW, PAY LATER na maximum

  Podľa štúdie výskumného inštitútu Statista zverejnenej v marci tohto roku sa trhový podiel BNPL na celosvetových platbách v elektronickom obchode v rokoch 2019 až 2021 zdvojnásobil a dosiahol celkový podiel 3 %. 

 • 9/9/2022

  Udržateľné dodávateľské reťazce prinášajú väčšiu transparentnosť dodávateľov

  ESG kritéria určujú smer prechodu k udržateľnosti vo svete B2B SME podnikov, korporácií aj vo svete financií. Zohľadnenie týchto aspektov ESG sa odzrkadľuje do lepších výsledkov pro spoločnosti a prevádzkovateľov.

Tlačové správy

 • Bratislava, 9/1/2023

  V roku 2022 zbankrotovalo 9 674 obyvateľov Slovenska

  V decembri 2022 bolo na Slovensku vyhlásených 881 osobných bankrotov, čo v medziročnom porovnaní s 884 dlžníkmi predstavuje mierny pokles. V celom roku 2022 zbankrotovalo 9 674 obyvateľov Slovenska. 

 • Bratislava, 5/1/2023

  Viac konkurzov aj reštrukturalizácií

  V roku 2022 bolo na Slovensku vyhlásených 278 konkurzov a bolo povolených 26 reštrukturalizácií. Počet vyhlásených konkurzov tak oproti roku 2021 s 270 vyhlásenými konkurzmi vzrástol a počet reštrukturalizácií medziročne vzrástol z 24. 

 • Bratislava, 21/12/2022

  Superodpočet 2021: Rekordný návrat U. S. Steel Košice

  V roku 2021 možnosť uplatnenia superodpočtu na výskum a vývoj využilo 494 subjektov, ktoré spoločne čerpali vyše 283 miliónov eur. Pri 21-percentnej sadzbe na dani z príjmov tak tieto spoločnosti ušetrili takmer 60 miliónov eur.