Za posledných 10 rokov sa povedomie o zásadách udržateľného podnikania značne zvýšilo, čo viedlo spoločnosti, úverové inštitúcie a poisťovne k tomu, aby preskúmali dopad svojich aktivít na planétu.

CRIF vyvinul digitálnu platformu Synesgy, ktorá spoločnostiam pomáha v prechode k udržateľnému podnikaniu s využitím v nej zhromaždených dát a informácií. Synesgy umožňuje spoločnostiam zhromažďovať a spravovať informácie o udržateľnosti prostredníctvom sebahodnotenia ESG, doplneného o porovnávacie kritériá a návrhu plánu rozvoja.

Detaily riešenia

Business People 5 320

Dotazník – základ celého riešenia

Celé hodnotenie stojí na dotazníku, ktorý sa skladá z niekoľkých častí. Všeobecná časť sa zameriava na súlad podnikania so zásadami životného prostredia, na sociálnu oblasť pôsobenia danej spoločnosti a jej a riadenie. Na základe odvetvia, do ktorého spoločnosť patrí, je k dispozícii druhá sekcia, ktorá je špecifická práve pre dané odvetvie.

Cesta, na ktorej klient nie je nikdy sám

V každej krajine, kde je CRIF prítomný, je zaistená podpora a poradenstvo tohto projektu. Starostlivosť o zákazníkov je zameraná na spoluprácu s klientom v každej fáze procesu – od pochopenia zásad ESG, cez vyplnenie dotazníka, až po následné konzultácie, akým smerom sa má daná spoločnosť naďalej uberať.

Business People 6 320
Business People 7 320

Skóre

Konečným výsledkom po vyplnení dotazníka je celkové skóre a ďalej skóre získané v piatich makro sekciách dotazníka (podnikanie, životné prostredie, sociálna oblasť, správa a odvetvie).

Platnosť certifikátu Synesgy je 12 mesiacov, po uplynutí tejto doby alebo v prípade potreby je nutné vykonať nové posúdenie.

Hlavné prínosy

Aktualizovaný monitorovací systém

Vyhodnotenie udržateľnosti dodávateľského reťazca prostredníctvom aktualizovaného monitorovacieho systému.

Monitorovacie nástroje

Zavedenie monitorovacích nástrojov v rámci procesu verejného obstarávania.

Prevencia

Predchádzanie prevádzkovým rizikám a rizikám poškodenia povesti.

Záruka transparentnosti

Zabezpečenie transparentnosti pri vyhodnocovaní podnikateľského procesu dodávateľského reťazca prostredníctvom informačných panelov a hodnotení.

Sebahodnotenie

Vykonajte sebahodnotenie pre kontrolu vlastnej úrovne udržateľného podnikania.

Univerzálnosť a jedinečnosť

Jedinečný proces, ktorý umožní, vďaka prispôsobeniu dotazníka, ohodnotiť akúkoľvek spoločnosť na svete.

Certifikácia

Získajte certifikát Synesgy, ktorý môžete zverejniť na webových stránkach a sociálnych sieťach.

Ďalšie riešenia

Credit Bureau Data Pool 1000

Dáta z registrov

Zistiť viac
Business Information 1500

Obchodné informácie

Zistiť viac
Marketing Services 1500

Marketingové služby

Zistiť viac