Cieľom produktov a služieb spoločnosti CRIF je poskytovať zákazníkom konkurenčnú výhodu prostredníctvom vytvárania nových aplikácií a dátových analýz, ktoré doteraz neboli k dispozícii.

Pomáhame klientom vytvoriť si kvalitný základ pre rozhodovanie na základe komplexných dát. Zameriavame sa na neprebádané dáta, hľadanie súvislostí tam, kde by ich iní nehľadali – kombinujeme ľudskú kreativitu a obchodné zručnosti.

Podieľame sa na hľadaní riešení zložitých problémov v oblasti rizík, ktoré súvisia s klímou, ESG, obchodným rastom, prevenciou podvodov, zmierňovania úverových rizík alebo boja proti praniu špinavých peňazí. Ďalej pomáhame pri tvorbe sofistikovanej cenotvorby, prognózovaní, lokalitnom preverovaní. A to je stále len zlomok oblastí, v ktorej vám CRIF vie pomôcť.

Detaily riešenia

Business People 15 400 (1)

Dátové analýzy a obchodné aplikácie

Pokročilá analytika zahŕňa vývoj, návrh a dodanie podnikových aplikácií, ktoré sú založené na vlastných dátach, open a big dátach, ale aj dátach z webov a alternatívnych zdrojov. Naši dátoví analytici pridávajú svoje know-how a kreatívne nápady, ako dáta čo najviac vyťažiť, a tým čo najlepšie podporiť klientov biznis.

  • Vytvorenie nových aplikácií založených na dátach, ktoré budú čeliť hrozbám spojeným s klimatickými rizikami.
  • Identifikácia, zhromažďovanie a systematizácia údajov súvisiacich s ESG a klímou za účelom vypracovania predpovede obchodných a majetkových rizík.
  • Identifikácia hodnoty obchodných reťazcov pre ekonomicky udržateľný obchodný rozvoj, identifikácia rizikových efektov v celej dodávateľsko-odberateľskej sieti.
  • Vzdelávanie a zapájanie jednotlivcov a spoločností do znižovania dopadov na životné prostredie, zisťovania ich vplyvu na CO2 na základe výpočtov všetkých digitálnych finančných transakcií.

Vyššia efektivita v rôznych procesoch

Inovatívnym využitím dát môžete zvýšiť efektivitu v mnohých rôznych procesoch a odvetviach. Niekoľko príkladov:

  • sofistikovaný prístup k cenotvorbe,
  • výkonnostné kampane, cielenie na firmy a spotrebiteľov,
  • monitorovanie transakcií,
  • boj proti podvodom,
  • optimalizácia spoľahlivosti obchodných predpovedí,
  • dodržiavanie regulačných požiadaviek v oblasti ESG a rizík prechodu.
Business People 16 400

Kľúčové výhody

Výrazné zníženie finančných strát

Optimalizácia predpovede rizík v akejkoľvek oblasti vedie k zníženiu prípadných finančných nákladov.

Obchodné poznatky pre malé a stredné firmy

Riadenie strategických kampaní pomocou napr. geografických bodov a špecifík pre dané odvetvie pre lepšie porozumenie správania a potrieb zákazníkov.

Meranie rizika

Meranie miery rizika a sledu udalostí spojených so sieťou spoločností znižuje úverové straty.

Úspora miliónov eur

Vďaka presným algoritmom aplikovaným na mesačné platby zlepšuje spoľahlivosť prognóz likvidity a vytvára väčšiu kontrolu nad kľúčovými rozhodnutiami.

Ďalšie riešenia

Open Banking 2000 2

Open banking dáta

Zistiť viac
Risk Digital Management Consulting 1500

Risk, digital & management consulting

Zistiť viac
Esg Analytics 1500

Analýza a poradenstvo v ESG oblasti

Zistiť viac
Credit Rating 1500

Ratingové služby

Zistiť viac