Informačné zdroje CRIF pochádzajú z rôznych kanálov – od vlastných, až po verejné a alternatívne dáta.

Na základe kombinácie informácií o fyzických osobách, podnikateľoch, firmách, ale aj alternatívnych zdrojov (napr. geografické dáta), je spoločnosť CRIF schopná poskytovať nielen objektívne hodnotenie úveruschopnosti, ale aj informačný podklad pre nadväzovanie a rozvíjanie obchodných vzťahov a podporu domáceho i medzinárodného rozvoja podnikania.

Naše riešenia

Credit Bureau Data Pool 1000

Dáta z registrov

Zistiť viac
Business Information 1500

Obchodné informácie

Zistiť viac
Marketing Services 1500

Marketingové služby

Zistiť viac
Esg Services Information 1500

Služby a informácie v oblasti ESG

Zistiť viac