End-to-end

knowledge company

Informácie, riešenia, outsourcing a spracovanie, hodnotenie a osobné riešenia.
30+ krajín s priamymi operáciami
67 spoločností
4200+ odborníkov na vašej strane

Novinky

  • 3/1/2023

    Stredné hodnoty pre rok 2021

    Odborná publikácia Stredné hodnoty finančných ukazovateľov ekonomických činností v Slovenskej republike vydávaná pod záštitou spoločnosti CRIF - Slovak Credit Bureau bola vydaná už ako 29. ročník.

  • 15/09/2022

    Ako využiť trend BUY NOW, PAY LATER na maximum

    Podľa štúdie výskumného inštitútu Statista zverejnenej v marci tohto roku sa trhový podiel BNPL na celosvetových platbách v elektronickom obchode v rokoch 2019 až 2021 zdvojnásobil a dosiahol celkový podiel 3 %. 

Tlačové správy