End-to-end

knowledge company

Informácie, riešenia, outsourcing a spracovanie, hodnotenie a osobné riešenia.
30+ krajín s priamymi operáciami
67 spoločností
4200+ odborníkov na vašej strane

Novinky

 • 31/5/2022

  Spoločnosť CRIF oznámila akvizíciu divízie spoločnosti Tinexta

  Spoločnosť CRIF oznámila, že uzavrela zmluvu o akvizícií jednej z divízií spoločnosti Tinexta. Súčasťou rodiny CIRF sa tak stáva jej divízia Credit Information and Management, ktorá ponúka obchodné informačné služby a technické či oceňovacie služby v oblasti nehnuteľností.

 • 14/1/2022

  Publikácia Stredné hodnoty 2020

  Koniec roka býva v spoločnosti CRIF spojený aj s vydaním ojedinelej odbornej publikácie venovanej odvetvovým štandardom Stredné hodnoty. Už 28. ročník vydania je výnimočný svojím obsahom, nakoľko poskytuje prierez ekonomiky Slovenska vyjadrený v číslach za jednotlivé ekonomické činnosti

Tlačové správy

 • Bratislava, 5/5/2022

  V apríli zbankrotovalo 748 občanov

  V apríli 2022 zbankrotovalo 748 občanov Slovenska. V medziročnom porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka so 419 osobnými bankrotmi to predstavuje nárast o 78,52 percenta. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom, ich v apríli bolo o 11,27 % menej. 

 • Bratislava, 3/5/2022

  Rastie počet konkurzov aj reštrukturalizácií

  V apríli bolo na Slovensku vyhlásených 24 konkurzov na majetok dlžníkov podnikateľských subjektov a bolo povolených 5 reštrukturalizácií. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom počet konkurzov vzrástol o 26,32 percenta a počet reštrukturalizácií sa zvýšil o 150 percent.