Kupujete alebo žiadate o pôžičku na nové auto alebo elektronické zariadenie, prenájom domu alebo kupujete dom cez hypotéku? Tieto rozhodnutia ovplyvňujú spôsob, akým spotrebitelia nakladajú so svojimi peniazmi a úvermi.

Nech už ide o akúkoľvek situáciu, CRIF pomáha spotrebiteľom rozhodovať sa na základe informácií a s pokojným svedomím pristupovať k úverom. CRIF je spotrebiteľom nablízku, aby im pomohol vysporiadať sa so svetom úverov informovaným a zodpovedným spôsobom.

Pred prijatím dôležitého finančného rozhodnutia si treba položiť niekoľko dôležitých otázok:

  • Mám všetko potrebné na požiadanie o úver?
  • Bude získanie úveru ľahké alebo ťažké?
  • Ako môžem zlepšiť svoju úveruschopnosť, sledovať ju a následne požiadať o úver?

Zodpovedanie týchto otázok pred podaním žiadosti o úver alebo financovanie je zásadné.

Detaily riešenia

Consumer Financial 2000

Kontrola úveruschopnosti a poradenstva

CRIF pomáha spotrebiteľom lepšie pochopiť, ako ich úverová história a finančné informácie určujú ich úverovú schopnosť a dostupnosť nových úverových produktov. Konkrétne poznatky o ich finančnej situácii umožňujú spotrebiteľom ľahko pochopiť, či je ten správny čas požiadať o úver. Zákaznícka podpora CRIF je k dispozícii na zodpovedanie akýchkoľvek otázok.

Sledovanie úveruschopnosti a poradenstva

Vďaka priebežnému sledovaniu údajov o úveroch a platbách poskytuje CRIF spotrebiteľom službu, ktorá im umožňuje zistiť, ako sa ich úveruschopnosť mení v čase, a následne sa rozhodnúť, či požiadať o pôžičku, kreditnú kartu alebo hypotéku v najvhodnejšom okamihu.

Business People 40 400

Kľúčové výhody

Finančné vzdelávanie

Porozumením finančnej situácii sa môžu spotrebitelia lepšie rozhodovať.

Nezávislé hodnotenie tretej strany

CRIF ponúka zákazníkom hodnotenia a finančné odporúčania, aby zlepšili ich finančnú situáciu, a to na základe našich skúseností v oblasti kreditného rizika.