V rámci open banking, teda otvoreného bankovníctva, poskytujeme množstvo produktov, ktoré umožňujú:

  • zlepšenie finančného vzdelania koncových užívateľov a ich schopností finančného riadenia
  • finančné inštitúcie lepšie spoznajú svojich zákazníkov a vďaka tomu ich dokážu lepšie kategorizovať
  • veľké spoločnosti lepšie porozumejú správaniu svojich zákazníkov a tým prispôsobia poskytované služby

Vďaka špecializovaným riešeniam, ktoré sú založené na strojovom učení a pokročilej analytike, dokážeme pomôcť so všetkými týmito potrebami.

Detaily riešenia

Business People 18 400

Zlepšenie hodnotenia úveruschopnosti

NEOS umožňuje prístup k platobným účtom s cieľom urýchliť hodnotenie úveruschopnosti spotrebiteľov a podnikov, kategoraizáciu transakcií, profilovanie výdavkového správania a identifikáciu súvisiacich rozvojových príležitostí.

Riešenie umožňuje získanie súhlasu PSD2 a bezpečné a zároveň bezproblémové pripojenie k bankovým účtom prostredníctvom intuitívneho používateľského rozhrania.

Kategorizačný engine založený na pokročilom algoritme strojového učenia potom umožňuje načítať transakcie na účte a agregovať ich do konkrétnych kategórií.

Pokročilá analytika vytvára inovatívne úverové skóre a sadu pokročilých kľúčových ukazovateľov výkonnosti (KPI) vytvorených na základe vzorcov správania pri míňaní/sporení, ktoré umožňujú rozvíjať obchodné vzťahy.

Včasné varovanie na prevenciu úverového zlyhania

CATCH je riešenie, ktoré poskytuje prehľad o zákazníckej základni s využitím transakčných údajov na účtoch. Je poháňané vlastným kategorizačným algoritmom založeným na strojovom učení a umelej inteligencii, ktorý mení neštruktúrované dáta na štruktúrované poznatky. Analýzou zákazníckeho portfólio CATCH identifikuje potenciálne varovanie pred úverovým zlyhaním.

Business People 17 400

Kľúčové výhody

Lepšie povedomie o zákazníkoch

Rozšírenie si obzorov o zákazníckych potrebách naprieč krajinami.

Hĺbkové informácie o zákazníkoch

Veľká základňa poznatkov, ktorá umožní skutočne porozumieť zákazníkom.

Skutočné zníženie rizika

Monitoruje úverové riziko pomocou včasných varovaní a určuje opatrenia na jeho zmiernenie.

Aktívna správa zákazníkov

Posilňuje procesy profilovania a zlepšuje stratégie cross-sellingu a up-sellingu.

Ďalšie riešenia

Advanced Big Data Analytics 1500

Pokročilé dátové analýzy & big data

Zistiť viac
Risk Digital Management Consulting 1500

Risk, digital & management consulting

Zistiť viac
Esg Analytics 1500

Analýza a poradenstvo v ESG oblasti

Zistiť viac
Credit Rating 1500

Ratingové služby

Zistiť viac