Know-how

Služby CRIF integrujú široký súbor informácií, dátových informácií, platforiem a inovatívnych riešení, ktoré zahŕňajú informácie o úveroch, rizikách, správaní a podnikaní, ako aj alternatívne dáta (otvorené bankovníctvo, digitálna stopa), a poskytujú tak širokú škálu služieb.

Modely na podporu rozhodovania, platformy a poradenské služby prinášajú prehľad o zákazníkoch a obchodných vzťahoch, takže umožňujú riadenie a podporu strategického rozvoja.

Príklady využitia

Magnet Light

Zapojenie potenciálnych a existujúcich zákazníkov

Potenciálni zákazníci sú novou energiou firmy a súčasní zákazníci jej potravou, preto je dôležité sa o obe skupiny starať a neustále s nimi spolupracovať.

Chart User Light (1)

Identifikácia a onboarding zákazníkov

Jedinečná kombinácia platforiem, dát a informácií umožňuje bankovým subjektom identifikovať spotrebiteľov a spoločnosti prostredníctvom digitálnych a fyzických kanálov a procesov.

Check Light

Rozhodovania na základe informácií

Dáta a analytika umožňujú prijímať úverové a obchodné rozhodnutia na základe informácií a umožňujú hráčom lepšie spoznať svojich potenciálnych zákazníkov a partnerov.