Know-how

Ako špička medzinárodnej úrovne v oblasti informačných riešení a systémov pre podporu rozhodovania ponúkame kvalifikovanú podporu podnikom v oblasti predvídania a riadenia rizík a rozvoja podnikania: od plánovania obchodnej stratégie po riadenie portfólia, od prevencie podvodov a služieb proti praniu špinavých peňazí až po vysporiadanie pohľadávok a vymáhaní dlhov.

Príklady využitia

Chart User Light

Identifikácia a onboarding zákazníkov

Jedinečná kombinácia platforiem, riešení a rozšírených súborov dát a informácií umožňuje identifikovať spotrebiteľov a spoločnosti prostredníctvom digitálnych a fyzických kanálov.

Info Light

Informované rozhodovanie a financovanie

Dáta a analytika sú kľúčom k tomu, aby ste mohli prijímať informované rozhodnutia a lepšie spoznávať potenciálnych zákazníkov a partnerov prostredníctvom finančných profilov a profilov udržateľnosti.

Globe Light

Celosvetové riadenie dodávateľského reťazca

CRIF podporuje svojich klientov pri vyhľadávaní dodávateľov, ich kvalifikácii a monitorovaní, riadení otázok udržateľnosti a tiež pri analýze výdavkov.

Box Archive Light

Správa portfólia a pohľadávok

Presný prehľad o portfóliu zákazníkov je kľúčový. Subjektom v odbore poskytujeme analytiku a servis pre monitorovanie, správu úverov a vymáhanie pohľadávok s právnou podporou.