Skupina CRIF

Hodnoty a poslanie

Poslanie, ktorým sa riadi CRIF, velí vytvárať hodnotu tým, že vďaka ucelenej škále odborných zručností a riešení pomáhame firmám lepšie fungovať a spotrebiteľom riadiť úverové zdravie. 

CRIF prispieva k tomu, aby sa ponuka úverov stretla s dopytom. Pomáha inštitúciám účinnejšie a účelovo spravovať úverový proces a miliónom spotrebiteľov a podnikov konkrétnymi krokmi uľahčuje prístup k financovaniu.

CRIF poskytuje pokročilé riešenia osobám s rozhodovacou právomocou v bankovníctve, finančníctve, poisťovníctve, distribúcii energií a v obchode. Náš prístup vychádza zo starostlivého počúvania a z pochopenia jedinečných obchodných potrieb klientov.

Zamestnanci CRIF každý deň ponúkajú klientom svoje znalosti, odhodlanie a elán, aby im pomohli k rastu: "TOGETHER TO THE NEXT LEVEL".

Naše hodnoty


Being at the cutting edge

Vďaka schopnosti porozumieť potrebám globálnych trhov a inovácií. To nám umožňuje byť na vrchole. 


 Thinking outside the box

Pýtate sa sami seba "prečo nie" a nedávate si limity na splnenie náročných cieľov.


Widening our view

Tým, že neprijímate všetko ako samozrejmosť a usilujete o to najlepšie.


Pursuing excellence

Aby bola zaistená najvyššia kvalita služieb za všetkých okolností, aj keď ste kdekoľvek na svete.


Challenging time

Vaša efektivita pri predvídaní potrieb trhu a rýchle nasadenie v akcii nás ženie dopredu.


Embracing worldwide differences

Ako občania sveta dosahujeme nové horizonty.