Bratislava, 4. marec 2024

Vo februári tohto roku bolo na Slovensku vyhlásených 22 konkurzov na majetok dlžníkov podnikateľských subjektov a boli povolené 2 reštrukturalizácie. Vyplýva to z analýzy spoločnosť CRIF – Slovak Credit Bureau (ďalej CRIF).

Ako ďalej vyplýva z analýzy spoločnosti CRIF, v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom počet konkurzov vzrástol o 22,22 percenta (z 18 na 22) a počet reštrukturalizácií klesol o 33,33 percenta (z 3 na 2). V medziročnom porovnaní s februárom 2023 počet konkurzov vzrástol o 4,76 percenta (z 21 na 22) a počet reštrukturalizácií klesol o tretinu (z 3 na 2). Ani jedna spoločnosť nevyužila na predídenie bankrotu preventívnu reštrukturalizáciu.

„V porovnaní s rapídnymi nárastmi počtu konkurzov v auguste (175 %), v októbri (95 %) a v decembri minulého roka (84 %) možno februárový nárast o viac ako 22 percent považovať za mierny. Stále platí, že ani vo februári ani jedna spoločnosť nevyužila na predídenie bankrotu preventívnu reštrukturalizáciu. Vo februári boli najviac postihnutými odvetviami priemysel a obchod,“ uviedla Jana Marková, hlavná analytička CRIF SK.

V druhom mesiaci tohto roka bolo zároveň zastavených 10 konkurzných konaní pre nedostatok majetku (5 vo februári 2023) a z rovnakého dôvodu bolo zrušených 22 konkurzov (10 vo februári 2023). Zároveň sa začalo 22 nových konkurzných konaní (23 vo februári 2023). V priebehu posledných 12 mesiacoch bolo vyhlásených 328 konkurzov, čo je o 15,90 percenta viac  než v predchádzajúcom období (283 konkurzov). V období od marca 2023 do februára 2024 bolo povolených 23 reštrukturalizácií, čo je o 4,55 percenta viac, ako od marca 2022 do februára 2023 (22 povolených reštrukturalizácií). Od roku 2006 do konca februára 2024 bolo na Slovensku vyhlásených 5 208 konkurzov a bolo povolených 934 reštrukturalizácií podnikateľských subjektov.

Najväčšou skupinou v bankrote sú jednoosobové eseročky bez zamestnancov
Z hľadiska právnych foriem dlžníkov vo februári 2024 bolo všetkých 22 konkurzov (100 percent) vyhlásených na majetok právnických osôb podnikateľov – z toho 20 (90,91 percenta) boli spoločnosti s ručením obmedzeným, 2 (9,09 percenta) boli akciové spoločnosti. Aj všetky reštrukturalizácie boli povolené právnickým osobám – spoločnostiam s ručením obmedzeným (100 percent).Vo februári 2024 až 59,09 percenta firiem v konkurze boli samozamestnávatelia a ďalších 13,64 percenta predstavovali spoločnosti s 10 až 99 zamestnancami. Obidve spoločnosti s povolenou reštrukturalizáciou zamestnávali od 10 do 99 ľudí.

Zo spoločností v konkurze najväčším zamestnávateľom a zároveň spoločnosťou s najvyšším obratom je výrobca radiátorov ústredného kúrenia KORAD Radiators s.r.o. Tento podnik, ktorému bol konkurz vyhlásený súdom z Košického kraja, zamestnával od 50 do 99 pracovníkov a dosahoval obrat od 6 miliónov do 10 miliónov eur. Od 50 do 99 pracovníkov zamestnáva aj K-system, spol. s r.o., ktorej bola povolená reštrukturalizácia súdom z Banskobystrického kraja. Stavebná firma, ktorá sa venuje ostatným stavebným inštaláciám, dosahuje obrat od 5 do 6 miliónov eur.

V konkurze skončilo najviac firiem z priemyslu a obchodu
Vo februári 2024 bolo najviac konkurzov vyhlásených v priemysle (5), veľkoobchode a maloobchode, oprave motorových vozidiel a motocyklov (5) a v administratívnych a podporných službách (4). Firmy s povolenou reštrukturalizáciou pôsobia v stavebníctve (1) a v sekcii administratívne a podporné služby (1). Z hľadiska pôsobnosti súdov, bolo najviac konkurzov vyhlásených v Bratislavskom (5) a v Trnavskom kraji (5). Reštrukturalizácie boli povolené súdmi v Nitrianskom (1) a v Žilinskom (1) kraji.