Bratislava, 8/11/2022

Bratislava 8. novembra 2022 – V októbri 2022 zbankrotovalo 900 občanov Slovenska, čo v medziročnom porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka s 1 007 osobnými bankrotmi predstavuje pokles o 10,63 percenta. Počet osobných bankrotov tak medziročne klesá už štyri mesiace za sebou. Avšak v porovnaní so septembrom 2022, keď zbankrotovalo 747 dlžníkov, ich v októbri bolo až o 20,48 percenta viac. Vyplýva to z analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau, ktorá spravuje úverové registre bankových i nebankových inštitúcií.

„V októbri zbankrotovalo aj 82 dlžníkov bez vlastného domova, ktorí majú trvalý pobyt na obecných, miestnych, mestských úradoch alebo na virtuálnych adresách. Z celkového počtu zbankrotovaných dlžníkov v minulom mesiaci, na majetok ktorých bol vyhlásený konkurz, ich podiel predstavoval 9,11 percenta, čo je menej ako v predchádzajúcich mesiacoch.  Najčastejšie uvádzanou adresou bydliska zbankrotovaných osôb boli ulice sv. Cyrila a Metoda v Senici so šiestimi dlźníkmi a Poštárka v Bardejove so 4 zbankrotovanými osobami,“ upozornila Ing. Jana Marková, hlavná analytička CRIF SK.

V minulom mesiaci bolo vyhlásených 892 konkurzov (99,11 percenta) a 8 dlžníkov (0,89 percenta) sa rozhodlo pre oddlženie formou splátkového kalendára. Z celkového množstva osobných bankrotov v októbri 2022 ich bolo 62 (6,89 percenta) vyhlásených na majetok fyzických osôb – podnikateľov a 838 (93,11 percenta) na majetok nepodnikateľov. V októbri 2022 súdy zároveň zrušili 819 konkurzov, ktoré boli vyhlásené v predchádzajúcich obdobiach. Z nich bolo 731 zrušených pre nedostatok majetku dlžníka, čo znamená, že dlžníci nezaplatili veriteľom ani jedno euro, a 88 konkurzov bolo zrušených po splnení konečného rozvrhu výťažku. Do registra diskvalifikácií v októbri nepribudol žiadny občan, avšak trom osobám bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer. Z dlhodobých štatistík spoločnosti CRIF SK vyplýva, že od roku 2006, keď na Slovensku začal platiť inštitút osobného bankrotu, do konca októbra 2022 bolo vyhlásených 66 055 osobných bankrotov obyvateľov Slovenskej republiky, pričom v tomto roku do konca októbra zbankrotovalo 7 993 občanov.

Medzi mužmi dominujú tridsiatnici, o odlženie žiadajú aj seniori
Z celkového počtu osobných bankrotov vyhlásených v októbri 2022 ich pripadalo na mužov 534 (59,33 precenta) a na ženy 366 (40,67 percenta). Medzi mužmi, ktorí zbankrotovali v októbri 2022, malo 2,81 percenta dlžníkov vysokoškolské vzdelanie (v októbri 2021 to bolo 3,23 percenta). Medzi zbankrotovanými ženami malo vysokoškolské vzdelanie 1,64 percenta dlžníčok (v októbri 2021 to bolo 3,09 percenta). V októbri sa najväčšou skupinou bankrotujúcich mužov stali tridsiatnici s podielom 29,21 percenta a medzi ženami štyridsiatničky s podielm 30,05 percenta. V októbri 2021 najväčšiu skupinu predstavovali štyridsiatnici – medzi mužmi s podielom 31,50 percenta a medzi ženami s podielom 30,41 precenta. V októbri 2022 zbankrotovali aj dve osemdesiatničky.

Najviac bankrotov v Nitrianskom a v Prešovskom, najmenej v Žilinskom a v Košickom kraji
V desiatom mesiaci tohto roka súdy vyhlásili najviac osobných bankrotov v Nitrianskom – 168 a v Prešovskom kraji – 148. Najmenej ich bolo v Žilinskom – 68 a v Košickom kraji – 83. V medziročnom porovnaní počet osobných bankrotov klesol v piatich krajoch, najviac v Košickom - o 39,86 percenta a v Žilinskom kraji - o 38,18 percenta. V troch krajioch počet osobných bankrotov medziročne vzrástol, najviac v Trnavskom kraji – o 33,72 percenta.