Bratislava, 3/11/2022

Bratislava 3. novembra 2022 – V októbri bolo na Slovensku vyhlásených 26 konkurzov na majetok dlžníkov podnikateľských subjektov a boli povolené 2 reštrukturalizácie. Vyplýva to z analýzy spoločnosť CRIF – Slovak Credit Bureau.

V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom počet vyhlásených konkurzov klesol o 10,34 percenta (z 29 na 26) a počet reštrukturalizácií vzrástol o 100 percent (z 1 na 2). V medziročnom porovnaní s októbrom 2021 sa počet vyhlásených konkurzov zvýšil o 36,84 percenta (z 19 na 26) a počet povolených reštrukturalizácií sa nezmenil. „Najväčším zamestnávateľom, na na majetok ktorého bol v októbri vyhlásený konkurz, bola spoločnosť PIVOVAR PATRÓNKA s.r.o. v likvidácii so sídlom v Košickom kraji. Pracovalo v nej od 25 do 49 zamestnancov. V rovnakom kraji sídli aj spoločnosť CESTY SK s. r. o., ktorá medzi firmami s vyhláseným konkurzom dosahovala najväčší obrat - od 4 do 5 miliónov eur,” uviedla Jana Marková, hlavná analytička CRIF SK.

V minulom mesiaci bolo zároveň zastavených 16 konkurzných konaní pre nedostatok majetku (13 v októbri 2021) a z rovnakého dôvodu bolo zrušených 17 konkurzov (11 v októbri 2021). Zároveň sa začalo 20 nových konkurzných konaní (35 v októbri 2021). „Od 17. júla 2022, keď nadobudli účinnosť ustanovenia zákona č. 111/2022 Z. z. o riešení hroziaceho úpadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nebola povolená ani jedna preventívna reštruturalizácia. Cieľom spomínanej legislatívnej normy je, aby dlžník riešil zlú finančnú situáciu ešte v čase, kedy je možné predísť úpadku a následnému konkurzu, aby mohol pokračovať vo svojej činnosti, udržať pracovné miesta a zachovať svoje know-how,“ doplnila Jana Marková. 

V priebehu posledných 12 mesiacoch bolo vyhlásených 277 konkurzov, čo je o 10,80 percenta viac než v predchádzajúcom období (250 konkurzov). V období od novembra 2021 do októbra 2022 bolo povolených 27 reštrukturalizácií, čo v porovnaní s predchádzajúcim obdobím (22 reštrukturalizácií) je o 22,73 percenta viac. Od začiatku tohto roka do konca októbra 2022 bolo vyhlásených 224 konkurzov, čo je o 7 viac, ako v prvých desiatich mesiacoch minulého roka. V tomto roku bolo zatiaľ povolených 25 reštrukturalizácií, čo je o 3 viac, než v období január – október 2021. Od roku 2006 do konca októbra 2022 bolo na Slovensku vyhlásených 4 782 konkurzov a bolo povolených 907 reštrukturalizácií podnikateľských a nepodnikateľských subjektov.

Trom firmám v konkurze dočasná ochrana nepomohla
Z hľadiska právnych foriem dlžníkov v októbri 2022 bolo 26 konkurzov (100 percent) vyhlásených na majetok právnických osôb podnikateľov – z toho 25 (96,15 percenta) bolo spoločností s ručením obmedzeným a 1 (3,85 percenta) bola akciová spoločnosť. Až 65,38 percenta predstavujú spoločnosti bez zamestnancov. V októbri 2022 boli povolené reštrukturalizácie dvom spoločnostiam s ručením obmedzeným (100 percent). Jedna spoločnosť (50 percent) je bez zamestnancov a druhá (50 percent) zamestnáva od 10 do 19 pracovníkov. Do 17. júla 2022, dokedy platil zákon o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach, žiadny subjekt od januára 2022 nevyužíval dočasnú ochranu. Avšak medzi spoločnosťami v konkurze vyhlásenom v októbri 2022 sú tri firmy, ktoré v roku 2020 požiadali o dočasnú ochranu pred veriteľmi a svoje finančné problémy nevyriešili.

V konkurze skončilo najviac firiem z Prešovského a Trenčianskeho kraja
V októbri 2022 bolo najviac konkurzov vyhlásených v sekcii veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov (12) a v priemysle (5). Jedna spoločnosť s povolenou reštrukturalizáciou pôsobí v priemysle a druhá v sekcii ubytovacie a stravovacie služby. Najviac konkurzov súdy v októbri 2022 vyhlásili v Prešovskom (6) a v Trenčianskom kraji (6); jedna spoločnosť s povolenou reštrukturalizáciou sídli v Bratislavskom a druhá v Žilinskom kraji.