Bratislava, 2/12/2022

Bratislava 2. decembra 2022 – V novembri bolo na Slovensku vyhlásených 20 konkurzov na majetok dlžníkov podnikateľských subjektov a nebola povolená žiadna reštrukturalizácia. Vyplýva to z analýzy spoločnosť CRIF – Slovak Credit Bureau.

V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom počet vyhlásených konkurzov klesol o 23,08 percenta (z 26 na 20), počet reštrukturalizácií klesol z 2 na 0. V medziročnom porovnaní s novembrom 2021 počet konkurzov klesol o 37,50 percenta (z 32 na 20) a počet reštrukturalizácii klesol z 1 na 0. „Najväčším zamestnávateľom, na majetok ktorého bol v novembri vyhlásený konkurz, bola spoločnosť BHK, s.r.o. so sídlom v Žilinskom kraji. Poskytovala služby pohostinstiev a pracovalo  v nej od 20 do 24 zamestnancov. Najväčší obrat, od 5 do 6 miliónov eur, dosahovala  spoločnosť AVV JOBS s.r.o., ktorá sídli v Bratislavskom kraji a poskytovala poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia,” uviedla Jana Marková, hlavná analytička CRIF SK.

V minulom mesiaci bolo zároveň zastavených 11 konkurzných konaní pre nedostatok majetku (11 aj v novembri 2021) a z rovnakého dôvodu bolo zrušených 15 konkurzov (rovnako 15 v novembri 2021). Zároveň sa začalo 16 nových konkurzných konaní (22 v novembri 2021). „Ani v novembri nebolo vydané rozhodnutie o povolení verejnej preventívnej reštrukturalizácii. Stále tak platí skutočnosť, že od 17. júla 2022, keď nadobudli účinnosť ustanovenia zákona č. 111/2022 Z. z. o riešení hroziaceho úpadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov, žiadna firma nevyužila tento legislatívny nástroj. Cieľom tejto legislatívnej normy je, aby dlžník riešil zlú finančnú situáciu ešte v čase, keď je možné predísť úpadku a následnému konkurzu, aby mohol pokračovať vo svojej činnosti, udržať pracovné miesta a zachovať svoje know-how,“ doplnila Jana Marková.

V priebehu posledných 12 mesiacoch bolo vyhlásených 265 konkurzov, čo je o 0,75 percenta menej než v predchádzajúcom období (267 konkurzov). V období od decembra 2021 do novembra 2022 bolo povolených 26 reštrukturalizácií, čo v porovnaní s predchádzajúcim obdobím (23 reštrukturalizácií) je o 13,04 percenta viac. Od začiatku tohto roka do konca novembra 2022 bolo vyhlásených 244 konkurzov, čo je o 5 menej, ako v prvých jedenástich mesiacoch minulého roka (249 vyhlásených konkurzov). V tomto roku bolo zatiaľ povolených 25 reštrukturalizácii, čo je o 2 viac, než v období január – november 2021. Od roku 2006 do konca novembra 2022 bolo na Slovensku vyhlásených 4 802 konkurzov a bolo povolených 907 reštrukturalizácií podnikateľských a nepodnikateľských subjektov.

Právnické osoby – podnikatelia sa na počte vyhlásených konkurzov podieľali 100 percentami
Z hľadiska právnych foriem dlžníkov v novembri 2022 bolo všetkých 20 konkurzov (100 percent) vyhlásených na majetok právnických osôb podnikateľov – z toho 18 (90 percent) bolo spoločností s ručením obmedzeným a 2 (10 percent) boli verejné obchodné spoločnosti. Až 50 percent predstavujú spoločnosti bez zamestnancov, 35 percent zamestnávalo menej ako 10 pracovníkov, 10 percent zamestnávalo od 10 do 99 pracovníkov a 5 percent prislúcha jednej spoločnosti, kde je interval počtu zamestnancov neznámy.

V konkurze skončilo najviac firiem v obchode a priemysle, a z Prešovského a Trenčianskeho kraja
V novembri 2022 bolo najviac konkurzov vyhlásených v sekcii veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov (5) a v priemysle (4). Z hľadiska sídla spoločností, bolo najviac konkurzov vyhlásených v Bratislavskom (8) a v Žilinskom kraji (5).