Bratislava, 2/2/2023

Bratislava 2. februára 2023 – V januári bolo na Slovensku vyhlásených 23 konkurzov na majetok dlžníkov podnikateľských subjektov a nebola povolená žiadna reštrukturalizácia. Vyplýva to z analýzy spoločnosť CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o..

V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom počet vyhlásených konkurzov klesol o 32,35 percenta (z 34 na 23), počet reštrukturalizácií klesol z 1 na 0. V medziročnom porovnaní s januárom 2022 počet konkurzov vzrástol o 9,52 percenta (z 21 na 23) a počet reštrukturalizácii klesol z 2 na 0. „Ani v januári nebolo vydané rozhodnutie o povolení verejnej preventívnej reštrukturalizácii. Stále tak platí skutočnosť, že od polovice júla minulého roka, keď nadobudli účinnosť ustanovenia zákona č. 111/2022 Z. z. o riešení hroziaceho úpadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov, žiadna firma nevyužila tento legislatívny nástroj. Príčinou môže byť skutočnosť, že firmy nespĺňajú podmienky a tak si radšej volia riešenie úpadku formou konkurzu alebo reštrukturalizácie,“ uviedla Jana Marková, hlavná analytička CRIF SK.

V prvom mesiaci tohto roka bolo zároveň zastavených 7 konkurzných konaní pre nedostatok majetku (5 v januári 2022) a z rovnakého dôvodu bolo zrušených 17 konkurzov (9 v januári 2022). Zároveň sa začalo 19 nových konkurzných konaní (23 v januári 2022). V priebehu posledných 12 mesiacoch bolo vyhlásených 280 konkurzov, čo je o 2,56 percenta viac  než v predchádzajúcom období (273 konkurzov). V období od februára 2022 do januára 2023 bolo povolených 24 reštrukturalizácií, rovnako ako v predchádzajúcom období. Od roku 2006 do konca januára 2023 bolo na Slovensku vyhlásených 4 859 konkurzov a bolo povolených 908 reštrukturalizácií podnikateľských a nepodnikateľských subjektov.

Právnické osoby – podnikatelia sa na počte vyhlásených konkurzov podieľali 100 percentami
Z hľadiska právnych foriem dlžníkov v januári 2023 bolo všetkých 23 konkurzov (100 percent) vyhlásených na majetok právnických osôb podnikateľov – z toho 18 (78,26 percenta) bolo spoločností s ručením obmedzeným, 3 (13,04 percenta) boli akciové spoločnosti a 2 (8,70 percenta) boli verejné obchodné spoločnosti. Až 60 percent predstavujú spoločnosti bez zamestnancov a 30 percent zamestnávalo menej ako 10 pracovníkov.

V konkurze skončilo najviac firiem v obchode, a z Bratislavského a Žilinského kraja
V januári 2023 bolo najviac, takmer 40 percent konkurzov vyhlásených v sekcii veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov (9). Z hľadiska sídla spoločností, bolo najviac konkurzov vyhlásených v Bratislavskom (8), Žilinskom (5) a v Košickom kraji (5).