Hospodárenie obcí v roku komunálnych volieb

Bratislava 28. 10. 2022 – Podľa aplikácie iRating, ktorá skúma ekonomické zdravie municipalít podľa viacerých finančných a nefinančných ukazovateľov, bol za rok 2021 pridelený 2 371 slovenským obciam a mestám ratingový stupeň A až C+ (83 %), čo znamená, že ich možno považovať za úverovateľné. Ako ďalej vyplýva z analýzy, za rok 2021 bolo pridelené ratingové hodnotenie 2 857 slovenským samosprávam, čo predstavuje 97,61 percenta z ich celkového počtu 2 927.

„Ratingový stupeň nebolo možné prideliť 70 samosprávam, nakoľko v niektorom z troch po sebe nasledujúcich rokov 2019, 2020 alebo 2021 nepredložili finančné údaje. Metodika hodnotenia má 7 ratingových stupňov: obec hodnotená ratingovým stupňom „A“ je bez rizika, stupeň „B+“ je takmer bez rizika, „B“ znamená veľmi nízke riziko, „B-“ nízke riziko, „C+“ stredné riziko, „C“ vyššie riziko, „C-“„ vysoké riziko a „D“ je pridelené samosprávam v nútenej správe,“ uvádza Jana Marková, hlavná analytička CRIF SK. 

V roku 2021 najlepšie ratingové hodnotenie „A“ dosiahlo 221 z 2 857 municipalít, zároveň nebola zavedená nútená správa v žiadnej samospráve. V nútenej správe však pokračovala aj v roku 2021 mestská časť Bratislava – Devín a zavedený bol ozdravný režim v obci Zádiel.

Výsledky hodnotenia obcí podľa krajov
Nie všetky municipality hospodárili (ako vidieť v Tabuľke č. 1) v pandemickom roku 2021 a v predchádzajúcich rokoch 2019 a 2020 (ktoré vstupovali tiež do výpočtu) rovnako úspešne. Prejavilo sa to v rozdielnych počtoch samospráv v jednotlivých hodnotiacich stupňoch podľa krajov. V štatistike je hlavné mesto SR Bratislava zahrnuté do Bratislavského kraja s dosiahnutým ratingovým stupňom „C+“. Rovnaké hodnotenie dosiahlo aj Mesto Košice, zahrnuté do Košického kraja.

Najväčší podiel samospráv (Tabuľka č. 2) s najlepším hodnotením „A“ a „B+“ z ich celkového počtu 85 dosiahol Bratislavský kraj, spolu 49,41 percenta. V tomto kraji mali nulové zastúpenie obce s hodnotením „B“ a „C“ a podiel neúverovateľných obcí bol iba 3,53 % - „C“ (0 %), „C-“ (2,35 %) a „D“ (1,18 %). Druhý najmenší podiel neúverovateľných obcí bol opätovne v Žilinskom kraji, z 307 obcí ich bolo iba 4,56 % – 1,95 % s hodnotením „C“ a 2,61 % s hodnotením „C-„.

Naopak najnižší podiel s ratingovým hodnotením „A“ (5,95 %) mali opätovne municipality Prešovského kraja a s hodnotením „B+“ obce v Nitrianskom (5,28 %), v Banskobystrickom (6,46 %) a v Prešovskom kraji (6,56 %). Najväčší podiel samospráv s hodnotením „B“ sa nachádzal v Banskobystrickom kraji (22,50 %). Najnižšie zastúpenie mal opätovne v hodnotení „B-“ s celkovo najvyšším počtom municipalít Prešovský kraj (32,06 %). Tak ako v minulých rokoch bol najvyšší podiel obcí s hodnotením „C+“ v Trnavskom kraji (23,21 %), s hodnotením „C“ v Banskobystrickom kraji (13,31 %) a „C-“ v Nitrianskom kraji (12,32 %).

Najväčší podiel neúverovateľných obcí s hodnotením „C“ až „D“ dosiahli obce v krajoch: Prešovský (23,05 %), Banskobystrický (19,96 %) a Košický (19,30 %).