3/1/2023

Odborná publikácia Stredné hodnoty finančných ukazovateľov ekonomických činností v Slovenskej republike vydávaná pod záštitou spoločnosti CRIF - Slovak Credit Bureau bola vydaná už ako 29. ročník.