15/09/2022

„Buy now, pay later“ (BNPL) je stále populárnejší. Podľa štúdie výskumného inštitútu Statista zverejnenej v marci tohto roku sa trhový podiel BNPL na celosvetových platbách v elektronickom obchode v rokoch 2019 až 2021 zdvojnásobil a dosiahol celkový podiel 3 %. Vzhľadom k tomu, že v roku 2016 predstavoval podiel na trhu iba 0,4 percenta, je trajektória tohto trendu jasná. Finančné inštitúcie, obchodníci v oblasti elektronického obchodovania, zákazníci a regulačné orgány sa budú musieť nevyhnutne dôkladne zoznámiť s príležitosťami a výzvami, ktoré prináša tento prevratný trend.

Služba BNPL je pre zákazníkov atraktívna, pretože im umožňuje okamžitý nákup produktu bez nutnosti zaplatiť v okamihu nákupu. Avšak ponúka atraktívne príležitosti aj pre poskytovateľa BNPL a obchodníkov s elektronickým tovarom. Ukázalo sa, že pre mnoho obchodníkov funguje ako motor predaje a akvizícií a urýchľovač rastu. BNPL ako platobná možnosť výrazne rozširuje existujúcu zákaznícku základňu. Pri práci s BNPL je napríklad možné čeliť niekoľkým výzvam. Bežné obavy z úverových zlyhaní sú problémom pre obchodníkov aj pre poskytovateľov BNPL.  BNPL tiež viedla regulačné orgány k dôkladnému sledovaniu počtu zákazníkov, ktorí nadmerne utrácajú. V záujme ochrany spotrebiteľov a zároveň umožniť pokračovanie tohoto trendu, sú regulácie zavádzané po celom svete. To má za následok neistotu pre poskytovateľov BNPL, pretože ich obchodné modely budú novými normami bezprostredne ovplyvnené.

CRIF sa stará o bezpečný chod
Pro poskytovateľov BNPL ponúka CRIF komplexný a spoľahlivý súbor dát, ktorý používa k vyhodnocovaniu žiadostí spotrebiteľov a firiem, aby tak bolo možné využiť možnosti BNPL. Najväčšou výzvou pre poskytovateľov BNPL je nájsť optimálne nastavenie rizík, pri ktorých miera akceptácie zákazníkov, ktorí chcú zvoliť BNPL, je najvyššia, zatiaľ čo riziko úverového zlyhania je najnižšie. CRIF môže rozhodovaciu platformu modulárne upraviť tak, aby poskytovatelia mali nástroj pre akýkoľvek prípad použitia, s ktorým sa stretnú – či už je to pre vytváranie úverového skóre vyžadované partnerskými finančnými inštitúciami alebo pre prevenciu podvodov. S konzultantmi spoločnosti CRIF a ich softvérom ako službou poskytuje cenné informácie. Poskytovateľ môže plne využiť výhody BNPL a zároveň obmedziť riziká na minimum. Údaje spoločnosti CRIF umožňujú spoľahlivý odhad finančnej situácie zákazníka a slúžia ako bezpečnostné opatrenia proti podvodnému správaniu. Toto posúdenie nielen pomáha vypočítavať riziko zlyhania a minimalizuje obavy z podvodu, ale slúži aj ako ochranné opatrenie v záujme zákazníka.

Pripravované predpisy sa budú v jednotlivých krajinách líšiť podobne ako dostupnosť údajov. Vďaka spolupráci s celosvetovým účastníkom CRIF môžu poskytovatelia počítať s dosiahnutím správnej rovnováhy medzi prijateľnosťou pre zákazníkov a celosvetovým rizikom. Znalosť miestnych predpisov a kultúrnych rozdielov v platobnom správaní a zároveň prístup k referenčným údajom pre väčšinu krajín zabezpečuje poskytovateľom BNPL kľúčovú konkurenčnú výhodu. Spoločnosti ako CRIF sú pre trend BNPL v rámci B2C a rastúceho priestoru B2B zásadné. Poskytujú podporu všetkým účastníkom hodnotového reťazca BNPL: obchodníkom, poskytovateľom BNPL, finančným inštitúciám, zákazníkom, a dokonca aj exekútorom. Vďaka svojim odborným znalostiam, skúsenostiam a dátovým riešeniam na mieru zabezpečujeme, že BNPL môže byť ponúkaný udržateľným, zodpovedným a spoľahlivým spôsobom - teraz aj v budúcnosti.