• CRIF je v najnovšej analýze poprednej svetovej analytickej spoločnosti označený za jedného z najlepších hráčov v oblasti otvoreného bankovníctva.
  • K zaradeniu do správy nezávislej výskumnej spoločnosti prispela akvizícia spoločnosti Strands v roku 2020, ktorá posilnila agregačné schopnosti CRIF, a jej stratégiu pridanej hodnoty.
  • Zaradenie je podmienené zameraním fintechu na pridanú hodnotu pre zákazníkov, s podporou miestnych API; najmä sú spomínané nástroje PFM a BFM spoločnosti Strands a "komplexné" možnosti nasadenia.

Popredný európsky poskytovateľ úverových informácií, otvoreného bankovníctva a digitálnych riešení, spoločnosť CRIF, bola menovaná jedným z trinástich najvýznamnejších poskytovateľov otvoreného bankovníctva.

Spoločnosť CRIF bola medzi vybranými spoločnosťami, ktoré spoločnosť Forrester pozvala na účasť na hodnotení Forrester Wave z 21. marca 2023, The Forrester Wave: Open Banking Intermediaries, Q1 2023. V tomto hodnotení bola spoločnosť CRIF uvedená ako „uchádzač“ v oblasti otvoreného bankovníctva spolu s ďalšími vplyvnými hráčmi v oblasti otvoreného bankovníctva.

The Forrester Wave™: 2023 analyzuje najlepších poskytovateľov otvoreného bankovníctva naprieč ekosystémom, aby pomohla odborníkom v oblasti bankovníctva a finančných služieb lepšie vybrať tých správnych poskytovateľov pre ich potreby.

Spoločnosť CRIF sa domnieva, že jej zaradenie je dané fintech stratégiou, ktorá spočíva v poskytovaní riešení s pridanou hodnotou bankám a veriteľom, aby mohli lepšie slúžiť svojim spotrebiteľským a firemným zákazníkom. Zdôraznená je silná stránka fintechu v ponuke riešení pre zákazníkov so špecializovanými požiadavkami na otvorené bankovníctvo so zameraním na agregáciu účtov, kategorizáciu transakcií, analýzu úverového rizika, modely včasného varovania, hodnotenie dostupnosti a schopnosti riadenia podnikateľských a osobných financií (BFM a PFM).

Víziou spoločnosti CRIF je poskytovať komplexné možnosti nasadenia produktov, pričom zákazníci môžu jej služby nasadiť v rámci vlastných cloudov. Okrem toho sú služby spoločnosti CRIF poskytované aj prostredníctvom silnej podpory rozhrania API, špecializovaných implementačných tímov, partnerstiev a spoločného prístupu Kaizen. Správa spoločnosti Forrester uvádza, že CRIF bude vyhovovať najmä firmám s viacjazyčnými potrebami vo viacerých krajinách.

Hlavnou hnacou silou fintech stratégie pridanej hodnoty je akvizícia spoločnosti Strands, poskytovateľa riešení pre správu digitálnych peňazí, spoločnosťou CRIF v roku 2020. Akvizíciou totiž CRIF integrovala svoje komplexné riešenie otvoreného bankovníctva s BFM a PFM na báze umelej inteligencie, aby bankám a finančným inštitúciám ďalej pomáhala inovovať a rozvíjať ich služby, zvyšovať obchodný výkon a zaisťovať neustále zameranie na potreby zákazníkov.

„V súčasnej dobe sme v oblasti bankovníctva a bankových služieb na trhu už viac ako desať rokov. Veríme, že naša prítomnosť v rebríčku Forrester Wave je ocenením nášho úsilia, investícií a výsledkov v oblasti digitálnych služieb pre finančné inštitúcie. Čelíme, ako podnikateľská komunita, veľkému záujmu o digitálne služby," uviedol Leonardo Piva, Corporate Business Development Director pre CRIF Digital.CRIF je v najnovšej analýze poprednej svetovej analytickej spoločnosti označený za jedného z najlepších hráčov v oblasti otvoreného bankovníctva.

 

Prečítajte si celú štúdiu The Forrester Wave™: 2023