Bratislava, 12. júna 2023

  • Spoločnosť CRIF bola v najnovšej analýze poprednej globálnej analytickej firmy označená za jedného z najlepších poskytovateľov platformy pre rozhodovanie pomocou umelej inteligencie.
  • Uznanie si zaslúžilo jej riešenie StrategyOne, kľúčová súčasť portfólia spoločnosti, ktorá umožňuje podnikovým používateľom ľahko implementovať, testovať, monitorovať a upravovať obchodné pravidlá, kreditné skóre, výpočty a celé rozhodovacie procesy.
  • CRIF má silné stránky v oblasti nástrojov pre podnikových expertov, technológií pre rozhodovaciu inteligenciu, nástrojov pre vývoj aplikácií a zabezpečenia.

Popredný európsky poskytovateľ úverových informácií, otvoreného bankovníctva a digitálnych riešení CRIF bol označený ako líder medzi poskytovateľmi platforiem pre rozhodovanie pomocou umelej inteligencie (AI).

Spoločnosť CRIF bola medzi vybranými spoločnosťami, ktoré analytická spoločnosť Forrester prizvala na účasť v prieskume The Forrester Wave: AI Decisioning Platforms, Q2 2023. Tu bola spoločnosť CRIF medzi ďalšími vplyvnými hráčmi v odbore oznčená ako "líder" v oblasti AI decisioning . Správa z prieskumu analyzuje a hodnotí najlepšie platformy pre AI rozhodovanie podľa 23 kritérií a posudzuje ich schopnosť poskytovať podnikovým obchodným a technologickým tímom nástroje pre autorizáciu a automatizáciu obchodných rozhodnutí.

Zaradenie spoločnosti CRIF je aj zásluhou StrategyOne, kľúčovej súčasti portfólia spoločnosti, ktorá umožňuje podnikovým používateľom ľahko implementovať, testovať, monitorovať a upravovať obchodné pravidlá, kreditné skóre, výpočty a celé rozhodovacie procesy. Pomáha tiež podnikom znižovať náklady vďaka pevne zakódovaným pravidlám a zároveň pomáha organizáciám prijímať rôzne prístupy k riadeniu rozhodovania. StrategyOne, sprevádzkovaný vo viac ako 30 krajinách sveta, je plne prispôsobené riešenie pre vytváranie a správu pracovných postupov veľmi flexibilným spôsobom, ktorý umožňuje automatické a spoľahlivé úverové rozhodovanie na základe kvalifikovaných tradičných aj inovatívnych dát.

StrategyOne môže finančným inštitúciám pomôcť:

  • skrátiť dobu potrebnej na schválenie
  • zvýšiť automatizáciu hodnotiaceho procesu
  • zvýšiť presnosť hodnotenia
  • zlepšiť zákaznícku skúsenosť
  • zlepšiť internú užívateľskú skúsenosť

Spoločnosť CRIF má vďaka svojim rozsiahlym databázam spotrebiteľských úverov jednoznačne silné stránky v oblasti rozhodovania o úveroch. Avšak vďaka tomu, že systém StrategyOne je použiteľný aj v mnohých ďalších prípadoch, ktoré sa netýkajú rozhodovania o úveroch, spoločnosť CRIF úspešne preniká na nové trhy a rieši nové potreby zákazníkov. Ako doležitý fakt bol tiež vyzdvihnutý úspech firmy v neustálom zlepšovaní svojej platformy pridávaním ďalších akcelerátorov riešení pre rôzne odvetvia a zlepšovaní automatizovaného inžinierstva funkcií pre strojové učenie. Zákazníci spoločnosti CRIF navyše môžu využívať celé portfólio jej riešení a dát pre rozhodovanie o úveroch a navrhovaní užívateľského prostredia. Spoločnosť Forrester dospela k záveru, že CRIF je lídrom v tejto oblasti a je vhodná pre existujúcich zákazníkov, ktorí chcú rozšíriť rozhodovanie v rámci svojej organizácie, ale aj pre nových zákazníkov v oblasti finančných služieb.

„Sme poctení, že sme boli ocenení ako líder v rebríčku The Forrester Wave: AI Decisioning Platforms, Q2 2023. Rozhodovacia platforma CRIF AI je kľúčovou súčasťou našej hodnotovej ponuky, takže sme radi, že sa jej dostáva zaslúženého uznania. Zároveň sa vždy snažíme zlepšovať naše služby s pridanou hodnotou pridávaním ďalších špičkových riešení a funkcií, potreby našich zákazníkov sú vždy na prvom mieste," povedal Leonardo Piva zo spoločnosti CRIF Digital.

 

Kompletný report