Bratislava, 16. január 2024

Odborná publikácia Stredné hodnoty finančných ukazovateľov ekonomických činností v Slovenskej republike prichádza vo svojom jubilejnom 30. ročníku.

Súhrn všetkých ukazovateľov ekonomickej činnosti za rok 2022 prináša  v prehľadnej profesionálnej forme s dôrazom na možnosť komparácie jednotlivých ukazovateľov. Prierez ekonomiky Slovenska vyjadrený v číslach za jednotlivé ekonomické činnosti prostredníctvom divízií a skupín (SK NACE) zobrazuje stav a vývoj slovenskej ekonomiky odvetví za posledné tri roky. Dôležitú a užitočnú pomôcku pre všetkých odborných ekonomický pracovníkov, analytikov či finančníkov si môžete objednať ako balík s elektronickou verziou za 55 eur.

V prípade záujmu nás kontaktuje cez info.sk@crif.com.