23/8/2022

Spoločnosť CRIF zverejnila už druhé vydanie dokumentu Corporate Social Responsibility report- reportu monitorujúcom zodpovedné podnikanie spoločnosti, ktorý posilňuje jej záväzok k udržateľnosti. Významnou tohtoročnou novinkou je rozšírenie reportu o všetky krajiny, v ktorých CRIF pôsobí, vrátane Slovenska. Rovnako ako minuloročné vydanie, aj dokument za rok 2021 bol pripravený dobrovoľne, podľa smerníc Global Reporting Initiative (GRI), aby dokázal transparentnosť a odhodlanie spoločnosti CRIF na ceste k udržateľnosti a sociálnej zodpovednosti.

Počas roku 2021 spoločnosť CRIF implementovala a posilnila svoju stratégiu udržateľnosti v rozvoji podnikania, integrovala faktory ESG do svojich modelov a procesov riadenia rizík, ako aj pri vytváraní a rozvoji projektov udržateľnosti, a to všetko s cieľom neustáleho zlepšovania.

V porovnaní s rokom 2020 bolo vydanie aktualizované o nový prístup k trvalej udržateľnosti, ktorý medzinárodne prijala spoločnosť CRIF s vedomím, že rozvoj integrovanej udržateľnosti založenej na hodnotách pochádza zo zdravého a zdieľaného riadenia. S cieľom posilniť cestu, ktorá sa začala v roku 2020, CRIF vytvoril výbor 30 veľvyslancov udržateľnosti, aby šíril kultúru udržateľnosti v rámci skupiny.

Pozrieť report