31/5/2022

Spoločnosť CRIF oznámila, že uzavrela zmluvu o akvizícií jednej z divízií spoločnosti Tinexta. Súčasťou rodiny CIRF sa tak stáva jej divízia Credit Information and Management, ktorá ponúka obchodné informačné služby a technické či oceňovacie služby v oblasti nehnuteľností.

Transakcia konkrétne zahŕňa predaj podielov Tinexty v spoločnostiach Innolva S.p.A. spoločnosti CRIF. Táto spoločnosť ponúka služby na podporu rozhodovacích procesov. Ďalej transakcia zahrňuje predaj podielov v spoločnosti ReValuta S.p.A., ktorá ponúka realitné služby (posúdenie a ocenenie). Transakcia oceňuje divíziu na celkovú hodnotu 237,5 milióna EUR a podlieha určitým odkladacím podmienkam obvyklým pre tento druh transakcií.

Akvizícia je súčasťou viacročného programu významných investícií zameraných na rozšírenie partnerského ekosystému CRIF, ktorého cieľom je poskytovať na trhu stále podrobnejšie informácie a vysoko výkonné a inovatívne riešenia.

„Stále zložitejšie a sofistikovanejšie požiadavky zákazníkov, nové digitálne technológie a globalizácia podnikania spôsobujú, že trhy sú stále dynamickejšie a konkurencieschopnejšie. V tejto súvislosti predstavuje akvizícia spoločností Innolva a ReValuta pre CRIF veľkú príležitosť k ďalšiemu upevneniu svojej vedúcej pozície v oblasti úverových a obchodných informácií a služieb integrovaného riadenia úverov a marketingu. Spoločnosť CRIF už niekoľko rokov sleduje stratégiu rastu, ktorá bola čiastočne implementovaná prostredníctvom početných akvizícií v Taliansku a touto cestou budeme pokračovať aj na globálnej úrovni,“ uviedol Carlo Gherardi, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ CRIF.

Cieľom akvizície spoločností Innolva a ReValuta je poskytovať svojim klientom služby vyznačujúcimi sa najvyššími štandardmi kvality, komplexným a presným súborom informácií pokrývajúcich celý cieľový trh, ako aj technologickými možnosťami a rýchlou flexibilitou rýchlo reagovať na požiadavky trhu a jednotlivých klientov. Akvizícia zároveň predstavuje príležitosť založenú na spojení stratégií CRIF a Tinexta a na potenciáli ďalšieho posilnenia ich vedúcich pozícií na trhu.