Stredné hodnoty pre rok 2021

Odborná publikácia Stredné hodnoty finančných ukazovateľov ekonomických činností v Slovenskej republike vydávaná pod záštitou spoločnosti CRIF - Slovak Credit Bureau bola vydaná už ako 29. ročník so zachovaním ročnej publicity. Kolektív autorov spracoval údaje z individuálnych účtovných závierok, vďaka čomu požívateľom poskytuje cenné informácie a prispieva k transparentnosti ekonomického prostredia v Slovenskej republike. Určená je všetkým, ktorí potrebujú získať komplexný prehľad ukazovateľov analýzy ekonomických činností jednotlivých odvetví za roky 2018-2021.

Balíček tlačenej verzie publikácie spolu s digitálnou verziou stojí 55 eur.

V prípade záujmu nás kontaktujte cez info.sk@crif.com.