Bratislava, 3. máj 2024

V apríli tohto roku bolo na Slovensku vyhlásených 22 konkurzov na majetok dlžníkov podnikateľských subjektov a nebola povolená ani jedna reštrukturalizácia. Vyplýva to z analýzy spoločnosť CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o. (ďalej CRIF).

Ako ďalej vyplýva z analýzy spoločnosti CRIF, v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom počet konkurzov klesol o 43,59 percenta (z 39 na 22) a počet reštrukturalizácií (0) ostal nezmenený. V medziročnom porovnaní s aprílom 2023 počet konkurzov klesol o 18,52 percenta (z 27 na 22) a počet reštrukturalizácií (0) takisto ostal nezmenený.

Vo štvrtom mesiaci tohto roka bolo zároveň zastavených 5 konkurzných konaní pre nedostatok majetku (8 v apríli 2023) a z rovnakého dôvodu bolo zrušených 17 konkurzov (13 v apríli 2023). Zároveň sa začalo 35 nových konkurzných konaní (25 v apríli 2023). V priebehu posledných 12 mesiacoch bolo vyhlásených 340 konkurzov, čo je o 17,65 percenta viac  ako od mája 2022 do apríla 2023 (289 konkurzov). V období od mája 2023 do apríla 2024 bolo povolených 22 reštrukturalizácií, čo je o 37,50 percenta viac, ako od mája 2022 do apríla 2023 (16 povolených reštrukturalizácií). Od roku 2006 do konca apríla 2024 bolo na Slovensku vyhlásených 5 269 konkurzov a bolo povolených 934 reštrukturalizácií podnikateľských a nepodnikateľských subjektov.

Najväčšou skupinou v bankrote sú jednoosobové eseročky bez zamestnancov
Z hľadiska právnych foriem dlžníkov v apríli 2024 bol 1 konkurz (4,55 percenta) vyhlásený na majetok fyzickej osoby podnikateľa a 21 konkurzov (95,45 percenta) bolo vyhlásených na majetok právnických osôb podnikateľov – z nich 20 (95,24 percenta) boli spoločnosti s ručením obmedzeným a 1 (4,76 percenta) bola verejná obchodovaná spoločnosť. V apríli 2024 až 47,62 percenta firiem v konkurze boli samozamestnávatelia a ďalších 23,81 percenta predstavovali spoločnosti s 1 až 9 zamestnancami.

Zo spoločností v konkurze bola najväčším zamestnávateľom spoločnosť Lindenmaier Slovakia, s.r.o., ktorej konkurz vyhlásil súd z Nitrianskeho kraja. Tento výrobca ostatných dielcov a príslušenstva pre motorové vozidlá zamestnával od 50 do 99 zamestnancov. Spoločnosťou s najvyšším obratom bola Sigmatrans s. r. o., ktorá poskytovala poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia. Tento podnik, ktorému bol konkurz vyhlásený súdom z Bratislavského kraja, dosahoval obrat od 6 miliónov do 10 miliónov eur.

Najviac firiem do konkurzu poslali súdy v Bratislavskom kraji
V apríli 2024 bolo najviac konkurzov vyhlásených v sekcii odborné vedecké a technické činnosti (4) a v priemysle (3), vo veľkoobchode a maloobchode, oprave motorových vozidiel a motocyklov (3) a v doprave a skladovaní (3). Z hľadiska pôsobnosti súdov bolo najviac konkurzov vyhlásených v Bratislavskom (10) a v Prešovskom kraji (3).