Bratislava, 9. mája 2023

V apríli bolo na Slovensku vyhlásených 27 konkurzov na majetok dlžníkov podnikateľských subjektov a nebola povolená žiadna reštrukturalizácia. Vyplýva to z analýzy spoločnosť CRIF – Slovak Credit Bureau.

V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom počet konkurzov vzrástol o 22,73 percenta (z 22 na 27), počet reštrukturalizácií klesol z 1 na 0. V medziročnom porovnaní s aprílom 2022 počet konkurzov vzrástol o 12,50 percenta (z 24 na 27) a počet reštrukturalizácii klesol z 5 na 0. „Po poklesoch počtu konkurzov v prvých dvoch mesiacoch tohto roka vývoj v ďalších dvoch mesiacoch nabral opačný trend, pričom aprílový rast je dynamickejší. Dlhodobo platí, že najčastejšie do konkurzu vstupujú podnikateľské subjekty z obchodu, priemyslu a stavebníctva,“ uviedla Jana Marková, hlavná analytička CRIF SK.

V štvrtom mesiaci tohto roka bolo zároveň zastavených 8 konkurzných konaní pre nedostatok majetku (11 v apríli 2022) a z rovnakého dôvodu bolo zrušených 13 konkurzov (11 v apríli 2022). Zároveň sa začalo 25 nových konkurzných konaní (26 v apríli 2022). V priebehu posledných 12 mesiacoch bolo vyhlásených 289 konkurzov, čo je o 2,12 percenta viac  než v predchádzajúcom období (283 konkurzov). V období od mája 2022 do apríla 2023 bolo povolených 16 reštrukturalizácií, čo je o 42,86 percenta menej než v období od mája 2021 do apríla 2022 (28 povolených reštrukturalizácií).Od roku 2006 do konca apríla 2023 bolo na Slovensku vyhlásených 4 929 konkurzov a bolo povolených 912 reštrukturalizácií podnikateľských a nepodnikateľských subjektov.

Právnické osoby – podnikatelia sa na počte vyhlásených konkurzov podieľali 100 percentami
Z hľadiska právnych foriem dlžníkov v apríli 2023 bolo všetkých 27 konkurzov (100 percent) vyhlásených na majetok právnických osôb podnikateľov – z toho 25 (92,59 percenta) boli spoločnosti s ručením obmedzeným, jedna (3,70 percenta) bola akciová spoločnosť a jedna (3,70 percenta) verejná obchodná spoločnosť. Až 48,15 percenta zo spoločností v konkurze boli firmy bez zamestnancov a 25,93 percenta zamestnávalo menej ako 10 pracovníkov.

V konkurze skončilo najviac firiem z ochodu, priemyslu a stavebníctva
V apríli 2023 bolo takmer 60 percent konkurzov vyhlásených v troch sekciách: vo veľkoobchode a maloobchode; oprave motorových vozidiel a motocyklov (8), v priemyselnej výrobe (4) a v stavebníctve (4). Z hľadiska sídla spoločností bolo najviac konkurzov vyhlásených v Bratislavskom (9), Banskobystrickom (5) a v Košickom kraji (4). Najväčším zamestnávateľom v konkurze je eiffel optic, a. s., sídliaca v Bratislavskom kraji. Táto sieť predajní okuliarov a optiky zamestnávala od 50 do 99 pracovníkov a dosahovala obrat od 2 do 3 miliónov eur.