Počet osobných bankrotov rastie

Bratislava 6. júna 2022 – V máji 2022 zbankrotovalo 935 občanov Slovenska. V medziročnom porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka a 596 osobnými bankrotmi to predstavuje nárast o 56,88 percenta. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom, keď v apríli 2022 zbankrotovalo 748 dlžníkov, ich v minulom mesiaci bolo o rovných 25 percent viac. Vyplýva to z analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau, ktorá spravuje úverové registre bankových i nebankových inštitúcií.

„Opäť vzrástol aj počet osobných bankrotov ľudí bez vlastného domova – v máji ich bolo 132, čo predstavuje až 14,30 percenta z celkového počtu vyhlásených konkurzov. Medzi nimi boli 2 manželské páry (pričom celkovo zbankrotovalo 25 manželských párov), identifikovali sme 2 príbuzenské väzby a 8 osôb malo uvedenú virtuálnu adresu. Ešte nikdy sme nezaznamenali taký malý rozdiel medzi počtom bankrotov mužov a žien bez vlastného domova – keď mužov bolo 75 a žien 57. Zároveň žiadnemu dlžníkovi nebolo zrušené oddlženie pre nepoctivý zámer a ani do registra diskvalifikácií nepribudol žiadny dlžník,“ upozornila Ing. Jana Marková, hlavná analytička CRIF SK.

V minulom mesiaci bolo vyhlásených 923 konkurzov (98,72 percenta) a 12 dlžníkov (1,28 percenta) sa rozhodlo pre oddlženie formou splátkového kalendára. Z celkového množstva osobných bankrotov v máji 2022 ich bolo 62 (6,63 percenta) vyhlásených na majetok fyzických osôb – podnikateľov a 873 (93,37 percenta) na majetok nepodnikateľov. V máji 2022 súdy zároveň zrušili 863 konkurzov, ktoré boli vyhlásené v predchádzajúcich obdobiach. Z nich bolo 768 zrušených pre nedostatok majetku dlžníka, čo znamená, že dlžníci nezaplatili veriteľom ani jedno euro, a 95 konkurzov bolo zrušených po splnení konečného rozvrhu výťažku.

Z dlhodobých štatistík spoločnosti CRIF SK vyplýva, že od roku 2006, keď na Slovensku začal platiť inštitút osobného bankrotu, do konca mája 2022 bolo vyhlásených 62 054 osobných bankrotov obyvateľov Slovenskej republiky, pričom v prvých piatich mesiacoch tohto roka bolo vyhlásených 3 992 osobných bankrotov.

Zbankrotovali traja osemdesiatnici
Z celkového počtu osobných bankrotov vyhlásených v máji 2022 ich pripadalo na mužov 560 a na ženy 375. Napriek miernym mesačným výkyvom stále viac bankrotujú muži. V medziročnom porovnaní s májom 2021 ich podiel na celkovom počte osobných bankrotov klesol o 5,38 percentuálneho bodu (65,27 percenta v máji 2021 vs. 59,89 percenta v máji 2022). Pomer žien v máji 2022 medziročne o 5,28 percentuálneho bodu vzrástol (34,73 percenta v máji 2021 vs. 40,11 percenta v máji 2022). V máji tradične najväčšiu vekovú skupinu bankrotujúcich dlžníkov, ktorú reprezentujú štyridsiatnici s podielom 28,77 percenta (v máji 2021 s podielom 29,19 percenta), takmer dobehli tridsiatnici s podielom 28,45 percenta (v máji 2021 s podielom 28,02 percenta). Medzi ženami bol počet zbankrotovaných tridsiatničok vyšší, než počet štyridsiatničok. Medzi mužmi, ktorí zbankrotovali v máji 2022, malo 1,79 percenta dlžníkov vysokoškolské vzdelanie (v máji 2021 ich bolo 3,60 percenta). Medzi zbankrotovanými ženami malo vysokoškolské vzdelanie 3,20 percenta dlžníčok (v máji 2021 ich bolo 5,31 percenta).

Najviac bankrotov v Nitrianskom a Banskobystrickom kraji
V piatom mesiaci tohto roka súdy vyhlásili najviac osobných bankrotov v Nitrianskom - 152 a v Banskobystrickom kraji – 146. Najmenej ich bolo v Žilinskom – 74 a v Košickom  kraji - 97. V medziročnom porovnaní počet osobných bankrotov klesol iba v Žilinskom kraji – o 12,94 percenta. V ostatných krajoch počet osobných bankrotov medziročne vzrástol, najviac v Bratislavskom kraji – o 161,70 percenta.