Bratislava, 6/7/2022

Bratislava 6. júla 2022 – V druhom štvrťroku 2022 bolo na Slovensku vyhlásených 70 konkurzov na majetok podnikateľských subjektov a povolených bolo 10 reštrukturalizácií. Vyplýva to z údajov analytickej spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau.

V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom počet vyhlásených konkurzov vzrástol o 20,69 percenta (z 58 na 70) a  o 11,11 percenta sa zvýšil aj počet povolených reštrukturalizácií (z 9 na 10). V medziročnom porovnaní s druhým štvrťrokom 2021 počet vyhlásených konkurzov vzrástol o 6,06 percenta (zo 66 na 70) a počet povolených reštrukturalizácií sa nezmenil. „Napriek tomu, že počet vyhlásených konkurzov v júni medzimesačne klesol o viac ako tretinu, v druhom štvrťroku ich počet po dvoch predchádzajúcich kvartálnych obdobiach poklesu vzrástol. Tretí kvartál po sebe sa zvýšil aj počet povolených reštrukturalizácií. Podnikateľské subjekty museli riešiť zlú finančnú situáciu, spôsobenú najskôr pandémiou koronavírusu, neskôr zvyšujúcou sa mierou inflácie, prípadne vojnou na Ukrajine. Môžeme očakávať, že počet bankrotov sa bude najmä z posledných dvoch dôvodov ďalej zvyšovať,“ uvádza Ing. Jana Marková, hlavná analytička spoločnosti CRIF SK.

V priebehu posledných 12 mesiacov bolo vyhlásených 274 konkurzov, čo je o 33,01 percenta viac než v predchádzajúcom období s 206 konkurzmi. V období od júla 2021 do júna 2022 bolo povolených 26 reštrukturalizácií podnikateľských subjektov, čo je v porovnaní s predchádzajúcim obdobím s 25 povolenými reštrukturalizáciami o 4 percentá viac. Od roku 2006 do konca júna 2022 bolo na Slovensku vyhlásených 4 686 konkurzov a bolo povolených 901 reštrukturalizácií podnikateľských osôb - dlžníkov.

Medziročne počet vyhlásených konkurzov v júni 2022 klesol o 40 percent
V júni 2022 bolo vyhlásených 18 konkurzov. V porovnaní s v predchádzajúcim mesiacom (28 konkurzov) je to  o 35,71 percenta menej a v medziročnom porovnaní s júnom 2021 s 30 konkurzmi to predstavuje pokles o 40 percent. V minulom mesiaci bolo zároveň pre nedostatok majetku zastavených 7 konkurzných konaní a z rovnakého dôvodu bolo zrušených 13 konkurzov. Zároveň bolo začatých 24 nových konkurzných konaní. V šiestom mesiaci tohto roka boli povolené 3 reštrukturalizácie, čo je o 50 percent viac, než v máji 2022 s dvomi povolenými reštrukturalizáciami. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka počet povolených reštrukturalizácií v júni 2022 klesol o 25 percent, keď v júni 2021 boli povolené 4 reštrukturalizácie.

V konkurze aj v reštrukturalizácii iba právnické osoby podnikatelia
Z hľadiska právnych foriem dlžníkov boli v júni 2022 všetky konkurzy (100 percent) vyhlásené na majetok právnických osôb, z toho 17 (94,44 percenta) na spoločnosti s ručením obmedzeným a 1 (5,56 percenta) na akciovú spoločnosť. Rovnako aj všetky reštrukturalizácie (100 percent) boli povolené právnickým osobám, z ktorých 2 (66,67 percent) boli „eseročky“ a 1 (33,33 percenta) akciová spoločnosť.

Najzraniteľnejší boli samozamestnávatelia
Až 44,44 percenta dlžníkov, ktorí sa v júni dostali do konkurzu, sú právnické osoby bez zamestnancov. Spoločnosti, ktoré zamestnávali menej ako 10 zamestnancov, predstavujú 22,22 percenta. Pri 33,34 percentách dlžníkov nebol počet zamestnancov zistený. Najväčším zamestnávateľom, ktorému v minulom mesiaci začalo reštrukturalizačné konanie, bol Dedoles, s.r.o. Známy výrobca ponožiek, s uvádzaným predmetom činnosti zásielkový predaj alebo predaj cez internet, zamestnáva od 500 do 999 pracovníkov. Zaradený je do obratovej skupiny od 30 do 50 miliónov eur. Najväčší obrat spomedzi firiem, ktorým bola povolená reštrukturalizácia, 4 – 5 miliónov eur, dosahuje SCP PAPIER, a. s. so sídlom v Žilinskom kraji, podnikajúca v nešpecifikovanom veľkoobchode a zamestnávajúca 20 – 24 pracovníkov.

Najviac konkurzov v obchode a v Bratislavskom kraji
V júni 2022 bolo najviac konkurzov vyhlásených v sekciách veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov (4) a administratívne a podporné služby (4). Najviac konkurzov súdy v júni 2022 vyhlásili v Bratislavskom kraji – 7. Ani jeden konkurz nebol vyhlásený v Banskobystrickom kraji. Dve spoločnosti, ktorým bola v júni povolená reštrukturalizácia, podnikajú v sekcii veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov a jedna v doprave a skladovaní. Sídlia v Košickom, Prešovskom a v Žilinskom kraji.