Tlačové správy


 • Bratislava, 5/5/2022

  V apríli zbankrotovalo 748 občanov

  V apríli 2022 zbankrotovalo 748 občanov Slovenska. V medziročnom porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka so 419 osobnými bankrotmi to predstavuje nárast o 78,52 percenta. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom, ich v apríli bolo o 11,27 % menej. 

 • Bratislava, 3/5/2022

  Rastie počet konkurzov aj reštrukturalizácií

  V apríli bolo na Slovensku vyhlásených 24 konkurzov na majetok dlžníkov podnikateľských subjektov a bolo povolených 5 reštrukturalizácií. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom počet konkurzov vzrástol o 26,32 percenta a počet reštrukturalizácií sa zvýšil o 150 percent.

 • Bratislava, 7/4/2022

  Osobné bankroty medziročne rastú

  V prvom štvrťroku 2022 zbankrotovalo 2 309 obyvateľov Slovenska. V medziročnom porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka s 1 250 osobnými bankrotmi to predstavuje nárast až o 84,72 percenta.

 • Bratislava, 5/4/2022

  Konkurzy podnikateľských subjektov klesajú druhý štvrťrok za sebou

  V prvom štvrťroku 2022 bolo na Slovensku vyhlásených celkom 58 konkurzov na majetok podnikateľských subjektov a povolených bolo 9 reštrukturalizácií.

 • Bratislava, 7/3/2022

  Vo februári zbankrotovalo 732 občanov

  Vo februári 2022 zbankrotovalo 732 občanov Slovenska. V medziročnom porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka so 669 osobnými bankrotmi to predstavuje nárast o 9,42 percenta. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom, keď v januári 2022 zbankrotovalo 734 dlžníkov, ich v minulom mesiaci bolo iba o 0,27 percenta menej.

 • Bratislava, 3/3/2022

  Vo februári skončilo v konkurze 18 firiem

  Vo februári bolo na Slovensku vyhlásených 18 konkurzov na majetok dlžníkov podnikateľských subjektov a bolo povolených 5 reštrukturalizácií.

 • Bratislava, 7/2/2022

  V januári zbankrotovalo 734 dlžníkov

  V januári 2022 zbankrotovalo 734 občanov Slovenska. V medziročnom porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka s 297 osobnými bankrotmi to predstavuje nárast o 147,14 percenta. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom, keď zbankrotovalo 884 dlžníkov, ich tak v januári bolo o 16,97 percenta menej.

 • Bratislava, 4/2/2022

  V januári bolo najviac konkurzov vyhlásených v stavebníctve

  V januári bolo na Slovensku vyhlásených 21 konkurzov na majetok dlžníkov podnikateľských subjektov a boli povolené dve reštrukturalizácie. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom počet konkurzov ostal na rovnakej úrovni a počet reštrukturalizácií sa zvýšil o 100 percent (z 1 na 2).

 • Bratislava, 28/1/2022

  Pandemická situácia výrazne ovplyvnila hospodárenie obcí v prvom polroku 2021

  Hospodárenie samospráv (obcí, miest, mestských častí a nimi zriadených rozpočtových organizácií) aj v prvom polroku 2021 výrazne ovplyvnila pandémia koronavírusu. Prijaté podporné vládne opatrenia na zmiernenie negatívnych následkov pandémie neboli dostatočné.

 • Bratislava, 27/1/2022

  Sadzba superodpočtu 200 % priniesla 415 subjektom v roku 2020 daňovú úsporu 36 mil. eur

  Možnosť dodatočného odpočítania dvojnásobku výdavkov na výskum a vývoj od daňového základu v roku 2020 využilo 415 subjektov. Spoločne si uplatnili superodpočet na výskum a vývoj v objeme viac ako 171,2 mil. eur. Pri 21-percentnej sadzbe tak na dani z príjmov ušetrili takmer 36 mil. eur.

loader

No items to be displayed.