Tlačové správy


 • Bratislava, 4/8/2022

  V júli zbankrotovalo 718 občanov

  V júli 2022 zbankrotovalo 718 občanov Slovenska, čo je priebežne najmenší počet bankrotov za posledných 14 mesiacov. V medziročnom porovnaní to predstavuje pokles o 16,41 percenta. 

 • Bratislava, 2/8/2022

  V júli skončilo v konkurze 19 firiem

  V júli bolo na Slovensku vyhlásených 19 konkurzov na majetok dlžníkov podnikateľských a nepodnikateľských subjektov a boli povolené 2 reštrukturalizácie.

 • Bratislava, 28/7/2022

  Záujem firiem o superodpočet rastie

  Aj za rok 2021 si daňové subjekty mohli v daňových priznaniach zo svojho výsledného daňového základu odpočítať dvojnásobok všetkých nákladov, ktoré vynaložili na projekty vlastného výskumu a vývoja.

 • Bratislava, 6/7/2022

  Konkurzy a reštrukturalizácie v druhom štvrťroku vzrástli

  V druhom štvrťroku 2022 bolo na Slovensku vyhlásených 70 konkurzov na majetok podnikateľských subjektov a povolených bolo 10 reštrukturalizácií. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom tak počet vyhlásených konkurzov vzrástol o 20,69 percenta a o 11,11 percenta sa zvýšil aj počet povolených reštrukturalizácií.

 • Bratislava, 6/6/2022

  Počet osobných bankrotov rastie

  V máji 2022 zbankrotovalo 935 občanov Slovenska. V medziročnom porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka a 596 osobnými bankrotmi to predstavuje nárast o 56,88 percenta. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom, keď v apríli 2022 zbankrotovalo 748 dlžníkov, ich v minulom mesiaci bolo o rovných 25 percent viac.

 • Bratislava, 3/6/2022

  Počet konkurzov rastie tri mesiace za sebou

  V máji bolo na Slovensku vyhlásených 28 konkurzov na majetok dlžníkov podnikateľských subjektov a boli povolené 2 reštrukturalizácie. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom tak počet konkurzov vzrástol o 16,67 percenta a počet reštrukturalizácií klesol o 60 percent.

 • Bratislava, 5/5/2022

  V apríli zbankrotovalo 748 občanov

  V apríli 2022 zbankrotovalo 748 občanov Slovenska. V medziročnom porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka so 419 osobnými bankrotmi to predstavuje nárast o 78,52 percenta. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom, ich v apríli bolo o 11,27 % menej. 

 • Bratislava, 3/5/2022

  Rastie počet konkurzov aj reštrukturalizácií

  V apríli bolo na Slovensku vyhlásených 24 konkurzov na majetok dlžníkov podnikateľských subjektov a bolo povolených 5 reštrukturalizácií. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom počet konkurzov vzrástol o 26,32 percenta a počet reštrukturalizácií sa zvýšil o 150 percent.

 • Bratislava, 7/4/2022

  Osobné bankroty medziročne rastú

  V prvom štvrťroku 2022 zbankrotovalo 2 309 obyvateľov Slovenska. V medziročnom porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka s 1 250 osobnými bankrotmi to predstavuje nárast až o 84,72 percenta.

 • Bratislava, 5/4/2022

  Konkurzy podnikateľských subjektov klesajú druhý štvrťrok za sebou

  V prvom štvrťroku 2022 bolo na Slovensku vyhlásených celkom 58 konkurzov na majetok podnikateľských subjektov a povolených bolo 9 reštrukturalizácií.

loader

No items to be displayed.