Tlačové správy


 • Bratislava, 14/2/2023

  Superodpočet 2021 s rekordnými hodnotami v detailoch

  V doterajšej histórii superodpočtu na Slovensku je rok 2021 najúspešnejším počtom subjektov, objemom čerpaného superodpočtu aj výškou uplatnenej predpokladanej úspory na dani z príjmov.

 • Bratislava, 2/2/2023

  V januári počet vyhlásených konkurzov klesol oproti decembru o tretinu

  V januári bolo na Slovensku vyhlásených 23 konkurzov na majetok dlžníkov podnikateľských subjektov a nebola povolená žiadna reštrukturalizácia. V porovnaní s decebrom tak počet vyhlásených konkurzov klesol o tretinu.

 • Bratislava, 9/1/2023

  V roku 2022 zbankrotovalo 9 674 obyvateľov Slovenska

  V decembri 2022 bolo na Slovensku vyhlásených 881 osobných bankrotov, čo v medziročnom porovnaní s 884 dlžníkmi predstavuje mierny pokles. V celom roku 2022 zbankrotovalo 9 674 obyvateľov Slovenska. 

 • Bratislava, 5/1/2023

  Viac konkurzov aj reštrukturalizácií

  V roku 2022 bolo na Slovensku vyhlásených 278 konkurzov a bolo povolených 26 reštrukturalizácií. Počet vyhlásených konkurzov tak oproti roku 2021 s 270 vyhlásenými konkurzmi vzrástol a počet reštrukturalizácií medziročne vzrástol z 24. 

 • Bratislava, 21/12/2022

  Superodpočet 2021: Rekordný návrat U. S. Steel Košice

  V roku 2021 možnosť uplatnenia superodpočtu na výskum a vývoj využilo 494 subjektov, ktoré spoločne čerpali vyše 283 miliónov eur. Pri 21-percentnej sadzbe na dani z príjmov tak tieto spoločnosti ušetrili takmer 60 miliónov eur. 

 • Bratislava, 6/12/2022

  V novembri zbankrotovalo 800 obyvateľov

  V novembri 2022 zbankrotovalo 800 občanov Slovenska, čo v medziročnom porovnaní s 1 001 osobnými bankrotmi predstavuje pokles o 20,08 percenta. Počet osobných bankrotov tak medziročne klesá už päť mesiacov za sebou.

 • Bratislava, 2/12/2022

  V novembri počet vyhlásených konkurzov klesol oproti októbru viac ako o pätinu

  V novembri bolo na Slovensku vyhlásených 20 konkurzov na majetok dlžníkov podnikateľských subjektov a nebola povolená žiadna reštrukturalizácia. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom počet vyhlásených konkurzov klesol o 23,08 percenta a počet reštrukturalizácií  z 2 na 0.

 • Bratislava, 8/11/2022

  V októbri zbankrotovalo 900 občanov

  V októbri 2022 zbankrotovalo 900 občanov Slovenska, čo v medziročnom porovnaní s 1 007 osobnými bankrotmi predstavuje pokles o 10,63 percenta. Počet osobných bankrotov medziročne klesá už štyri mesiace za sebou. 

 • Bratislava, 3/11/2022

  V októbri 2022 bolo vyhlásených o takmer 37 percent viac konkurzov ako pred rokom

  V októbri bolo vyhlásených 26 konkurzov na majetok dlžníkov podnikateľských subjektov a boli povolené 2 reštrukturalizácie. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom počet vyhlásených konkurzov klesol o 10,34 percenta a reštrukturalizácie vzrástli o 100 percent.

 • Bratislava, 28/10/2022

  Hospodárenie obcí v roku komunálnych volieb

  Podľa aplikácie iRating, ktorá skúma ekonomické zdravie municipalít podľa viacerých finančných a nefinančných ukazovateľov, bol za rok 2021 pridelený 2 371 slovenským obciam a mestám ratingový stupeň A až C+, takže ich možno považovať za úverovateľné.

loader

No items to be displayed.