Otvorené bankovníctvo: strategické partnerstvo spoločností CRIF a SIA nielen v Taliansku, ale aj v celej Európe

Vďaka tejto dohode budú obidve spoločnosti ponúkať inovatívne služby, ktorých cieľom je urýchliť proces digitálnej transformácie bánk, obchodných korporácií a finančných technologických firiem súvisiaci s inováciami, ktoré na trh priniesla smernica PSD2.

Na základe dohody o strategickom partnerstve, ktorú podpísali CRIF, globálna spoločnosť poskytujúca služby úverovej kancelárie, obchodné informácie a úverové riešenia, a SIA, popredná európska technologická spoločnosť v oblasti platobných služieb a infraštruktúry, ovládaná spoločnosťou CDP Equity, budú obe spoločnosti ponúkať pokročilé služby otvoreného bankovníctva - a to nielen v Taliansku, ale aj v celej Európe. 

Cieľom dohody je urýchliť proces inovácií v bankách, obchodných korporáciách a vo finančných technologických firmách v novom digitálnom scenári, ktorý vyplýva okrem iného z inovácií uvedeným na trh revidovanou smernicou o platobných službách na vnútornom trhu (PSD2), najmä po udelení príslušného oprávnenia na prístup k údajom o bežnom účte zákazníka a k platobným príkazom zadaným spôsobilými tretími stranami. 

Konkrétnejšie dohoda medzi CRIF a SIA upravuje integráciu digitálnych ponúk oboch spoločností a zahŕňa komplexnú správu používateľskej skúsenosti s plným využitím príležitosti, ktoré ponúka otvorené bankovníctva, ako aj možnosť spravovať osobné financie zákazníkov s použitím pokročilých riešení na správu osobných a obchodných financií (PFM a BFM).

Okrem iných v súčasnosti používaných nástrojov, ako sú kreditné karty a digitálne peňaženky, bude napríklad možné nakupovať v tradičných i digitálnych predajných kanáloch prostredníctvom služby iniciovania platieb (PIS), t.j. s možnosťou začať platobnú transakciu z bežného účtu zvoleného zákazníkom. 

Vďaka kompletnejšiemu a aktualizovanému súboru údajov, ktorý zjednodušuje prístup k úverom, to fyzickým osobám aj podnikom tiež uľahčí získať pôžičku úplne digitálne

Okrem toho, že CRIF a SIA budú nielen na talianskom, ale aj na európskom trhu poskytovať ekosystém služieb s pridanou hodnotou prístupný z jediného trhu a prostredníctvom API, obe spoločnosti usilujú aj o vytváranie nových prípadov použitia a modelov spolupráce medzi finančnými inštitúciami, obchodnými korporáciami a finančnými technologickými firmami.

„S potešením oznamujeme naše partnerstvo s takým globálnym hráčom, akým je SIA. Veľkým prínosom je, že naše dve spoločnosti sa vzájomne dopĺňajú. Túto hodnotu chceme poskytnúť našim zákazníkom a ich koncovým zákazníkom. Uvedomujeme si, že inováciami spôsobený rýchly vývoj na trhu nám postupom času umožní zlepšiť našu integrovanú ponuku tak, aby sme dosiahli vyššiu úroveň vďaka stále inovatívnejším a výkonnejším digitálnym riešeniam,“ povedal Carlo Gherardi, generálny riaditeľ CRIF.

„Spoľahlivosť infraštruktúry a transakčných služieb spoločnosti SIA v odvetví platobných služieb a kvalita informačných služieb spoločnosti CRIF, ktoré sú už teraz v Taliansku aj v zahraničí vysoko oceňované, je vynikajúcim spojením. Umožňuje nám obstáť v európskej konkurencii a potvrdzuje naše vedúce postavenie v oblasti inovácií a podpory finančného trhu, a to najmä vo vývoji nových prevádzkových modelov, ktoré otvorené bankovníctva ponúka," uviedol Nicola Cordon, generálny riaditeľ SIA.