28/12/2021

Spoločnosť CRIF oznámila akvizíciu spoločnosti ICAP, najväčšej skupiny B2B služieb v Grécku so silným zastúpením v Rumunsku, Bulharsku a na Cypre. ICAP bola založená už v roku 1964 a v roku 2007 v nej získali väčšinový podiel South Eastern Europe Fund, ktorému poskytuje poradenstvo Global Finance, a spoločnosť Coface, jeden z najväčších svetových poisťovateľov úverov, obchodných informácií a manažmentu akvizícii.

„Sme radi, že môžeme oznámiť akvizíciu popredného poskytovateľa obchodných informácií v juhovýchodnej Európe, čo umožňuje spoločnosti CRIF upevniť svoju prítomnosť v regióne. CRIF aj ICAP sú úplne zamerané na poskytovanie celistvej ponuky schopnej minimalizovať straty portfólia, maximalizovať výnosy a budovať dlhodobý rast našich klientov. Prostredníctvom tejto dohody spojí CRIF svoje odborné znalosti a inovatívne riešenia so znalosťami trhu a službami s pridanou hodnotou ICAP, čím pomôže miestnym spoločnostiam a našim globálnym klientom naďalej rásť a inovovať,“ povedal Carlo Gherardi, predseda CRIF.

ICAP s 259 ​​zamestnancami v súčasnosti poskytuje globálnym klientom širokú škálu služieb s pridanou hodnotou a inovatívnych riešení v oblasti Credit Risk & Business Information Solutions. Okrem toho je ICAP jedinou spoločnosťou v Grécku, ktorú Grécka centrálna banka uznala za externú ratingovú agentúru (ECAI) a zároveň je jednou z mála spoločností v Európe schválených ako „Credit Rating Agency“ ESMA (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy).

„V ICAP-e sme videli príležitosť investovať do stabilného biznisu s cieľom urýchliť organický rast a rozvinúť spoločnosť na regionálneho lídra. Počas nášho vlastníctva sa ICAP stala vedúcou spoločnosťou zaoberajúcou sa riešením obchodných informácií a úverového rizika v Grécku, Rumunsku, Bulharsku a na Cypre. Spolu s manažérskym tímom sme vybudovali solídnu spoločnosť a som presvedčený, že pod vedením CRIF bude ďalej rásť,“ povedal Mihalis Madianos, partner v Global Finance. 

Analýzy a správy spoločnosti ICAP sú jedinečným zdrojom obchodných informácií, ktoré môžu poskytnúť presné a spoľahlivé informácie o miestnych spoločnostiach. Najmä služby Credit Risk Services spoločnosti ICAP poskytujú integrované a aktualizované obchodné a finančné údaje pod halvičkou ICAP DATABANK, najväčšou obchodnou databázou v juhovýchodnej Európe s najväčším pokrytím – až 8,7 milióna spoločností v 4 krajinách (Bulharsko, Grécko, Rumunsko a Cyprus). Okrem toho, ako člen siete Dun&Bradstreet, ICAP umožňuje okamžitý prístup k informáciám o 300 miliónoch spoločností vo viac ako 190 krajinách, čím podporuje úverové rozhodnutia pre viac ako 1 milión obchodných transakcií ročne.

„Sme nesmierne radi, že sme sa pripojili k spoločnosti CRIF, globálnemu lídrovi v oblasti riešení úverového rizika. Pevne verím, že ICAP sa vynikajúco hodí ku CRIF a spoločne sme pripravení na urýchlenie udržateľného rastu ICAP v Grécku, Rumunsku, Bulharsku a na Cypre. Navyše skutočnosť, že ICAP je teraz spoločnosťou CRIF, bude veľmi výhodná pre našich klientov (prístup k pokročilým riešeniam CRIF) a našich ľudí (lepšie kariérne vyhliadky),“ povedal Nikitas Konstantellos, generálny riaditeľ ICAP.