Služby pre verejnosť

Služby pre verejnosť

pre verejnosť ponúkame následujúce služby

výpisy z registrov SRBI a NRKI
služby s pridanou hodnotou

Služby pre verejnosť

Spoločnost CRIF - Slovak Credit Bureau prevádzkuje Klientske centrum, ktoré slúží pre klientov Bankového a Nebankového registra. Každá fyzická osoba, fyzická osoba podnikateľ a právnická osoba môže požiadať o výpis z týchto registrov. Klientske centrum informuje klientov podľa požiadaviek a v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov a Zákona o bankách. Prostredníctvom Klientskeho centra je možné podať žiadosť o opravu nepravdivých či nepresných údajov, ktoré sú v registroch evidované.

klientske centrum Klientske centrum

Tu získáte výpisy z Bankového a Nebankového registra, všetky potrebné informácie a poradenstvo. 

kolikmam.cz Moje-financie.sk

Webový portál, na ktorom získate po registrácii Výpisy z registrov v on-line podobe za zvýhodnenú cenu.  

moje-financie.sk

KC SK.jpg

Prevádzková doba Klientskeho centra

Pondelok:
8.00 - 12.00, 14.00 - 17.00 hod.


Streda:
8.00 - 12.00, 14.00 - 17.00 hod.


Piatok:
8.00 - 12.00 hod