Spoločný register bankových informácií

V Zmysle Zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách si banky koncom roku 2004 vytvorili Spoločný register bankových informácií (SRBI) za účelom uzatvárania a vykonávania obchodov s klientmi a za účelom preverovania bonity, dôveryhodnosti a platobnej disciplíny ich klientov – fyzických osôb a fyzických osôb podnikateľov. Prevádzkovateľom registra je spoločnosť SBCB – Slovak Banking Credit Bureau a v súčasnosti má register 18 členov a tvoria ho popredné slovenské banky.

sbcb.sk