SEES

Systém zabezpečenej elektronickej komunikácie (Secure Electronic Exchange System) nahrádza manuálne procesy a výmenu papierových dokumentov  plne elektronickou štruktúrovanou komunikáciou. Túto službu aktívne využívajú súdni exekútori, daňoví a colní exekútori na výmenu údajov o povinných osobách vo veci exekučných konaní s bankami v SR.