Moje-financie.sk

Portál moje-financie.sk poskytuje komplexný prehľad finančných záväzkov v podobe on-line výpisu z bankového alebo nebankového registra. Služba je po registrácii dostupná pre každú fyzickú osobu, ktorá má s niektorou členskou bankou, stavebnou sporiteľňou, splátkovou, faktoringovou alebo lízingovou spoločnosťou uzatvorenú akúkoľvek úverovú zmluvu.

moje-financie.sk