Registre

Registre

Na posudzovanie bonity klientov

pomáhame klientom s riadením úverových rizík
overujeme schopnosť klientov splácať záväzky

registry_web.jpg

Úverové registre sú celosvetovo štandardným nástrojom pre posudzovanie bonity a rizika nesplácania úverových produktov fyzických a právnických osôb, ktoré využívajú finančné inštitúcie v bankovej a nebankovej sfére. Tieto registre štandardne obsahujú pozitívne a negatívne informácie o bonite, dôveryhodnosti a platobnej morálke klientov – tede nielen informácie o nesplácaní úverových či iných produktov – tak, aby ich užívatelia mohli objektívne a v plnom kontexte posúdiť žiadateľa, a v prípade dobrej kreditnej histórie mu získanie úveru uľahčiť a zvýhodniť. 

CRIF – Slovak Credit Bureau je spoločne s materskou spoločností CRIF organizátorom a poskytovateľom služieb pre dva najvýznamnejšie privátne úverové registre v Slovenskej republike – Bankový a Nebankový register. Výpisy z registrov sú verejnosti poskytované prostredníctvom Klientskeho centra.