Bratislava, 7. apríla 2023

V prvom štvrťroku 2023 bolo na Slovensku vyhlásených celkom 66 konkurzov na majetok podnikateľských subjektov a povolené boli 4 reštrukturalizácie. Vyplýva to z údajov analytickej spoločnosť CRIF – Slovak Credit Bureau.

V porovnaní s predchádzajúcim, štvrtým štvrťrokom minulého roku počet vyhlásených konkurzov klesol o 17,50 percenta (zo 80 na 66) a počet povolených reštrukturalizácií sa zvýšil o 33,33 percenta (z 3 na 4). V medziročnom porovnaní s prvým štvrťrokom 2022 počet vyhlásených konkurzov vzrástol o 13,479 percenta (z 58 na 66) a počet povolených reštrukturalizácií klesol o 55,56 percenta (z 9 na 4).

„Aj keď počet vyhlásených konkurzov v prvom štvrťroku tohto roka medziročne vzrástol, zaznamenali sme pokles počtu konkurzov potom, čo v predchádzajúcich troch kvartáloch počet konkurzov kontinuálne rástol. Reštrukturalizácie tri štvrťroky za sebou dosahujú menej ako polovičné  počty v porovnaní s prvým a druhým štvrťrokom minulého roka, keď bolo povolených 9 resp. 10 reštrukturalizácií,“ uvádza Ing. Jana Marková, hlavná analytička spoločnosti CRIF SK. 

V priebehu posledných 12 mesiacov bolo vyhlásených 286 konkurzov, čo je o 5,93 percenta viac než v predchádzajúcom období s 270 konkurzmi. V období od apríla 2022 do marca 2023 bolo povolených 21 reštrukturalizácií podnikateľských subjektov, čo je v porovnaní s predchádzajúcim obdobím s 26 povolenými reštrukturalizáciami o 19,23 percenta menej. Od roku 2006 do konca marca 2023 bolo na Slovensku vyhlásených 4 902 konkurzov a bolo povolených 912 reštrukturalizácií právnických osôb - dlžníkov.

Počet konkurzov v marci 2023 medziročne vzrástol o takmer 16 percent
V marci 2023 bolo vyhlásených 22 konkurzov. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom (21 konkurzov) je to  o 4,76 percenta menej a v medziročnom porovnaní s marcom 2022 s 19 konkurzmi to predstavuje nárast o 15,79 percenta. V minulom mesiaci bolo zároveň pre nedostatok majetku zastavených 4 konkurzných konaní a z rovnakého dôvodu bolo zrušených 20 konkurzov. Zároveň bolo začatých 23 nových konkurzných konaní. V treťom mesiaci tohto roka bola povolená jedna reštrukturalizácia, čo je až o 66,67 percenta menej, než vo februári 2023 s tromi povolenými reštrukturalizáciami. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka počet reštrukturalizácií v marci 2023 klesol o polovicu, keď v marci 2022 boli povolené dve reštrukturalizácie.

V konkurze aj jeden živnostník
Z hľadiska právnych foriem dlžníkov bol v marci 2023 jeden konkurz (4,55 percenta) vyhlásený na majetok SZČO. Z 21 konkurzov právnických osôb bolo 18 (85,71 percenta) vyhlásených na spoločnosti s ručením obmedzeným, jeden (4,76 percenta) na akciovú spoločnosť a dva (9,52 percenta) na majetok verejne obchodovateľných spoločností.  spoločnosti. Jediná marcová reštrukturalizácia bola povolená právnickej osobe a to „eseročke“.

Najzraniteľnejší sú samozamestnávatelia
Až 47,62 percenta dlžníkov spomedzi právnických osôb, ktoré sa v marci dostali do konkurzu, sú právnické osoby bez zamestnancov. Spoločnosti, ktoré zamestnávali menej ako 10 zamestnancov, predstavujú 14,29 percenta. Firmy s 10 až 19 pracovníkmi dosahujú pomer 23,81 percenta. Z hľadiska obratu najväčšími spoločnosťami v konkurze sú spoločnosti ADELI Centrer, s. r. o., a ADELI s. r. o. so sídlami v Trnavskom kraji. Kým prvá, so zameraním na hotelové a podobné ubytovanie, dosiahla obrat od jedného do 2 miliónov eur, druhá, poskytujúca ostatnú zdravotnú starostlivosť, dosahovala obrat od troch do štyroch miliónov eur. Celkovo v marci 2023 bolo 18,18 percenta konkurzov (3) vyhlásených v oblasti dopravy a skladovania. Reštrukturalizácia bola povolená spoločnosti SAND SK, s.r.o., s nákladnou cestnou dopravou. Sídli v Žilinskom kraji a pracujem v nej od 25 do 49 zamestnancov.